Bendrieji planai

2019-03-21. Pritarta Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano vystymo koncepcijai bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai. Vertinimo subjektų išvados ir vertinimo pažyma.

 

2019-02-20. Pradedamas rengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

 

2019-01-28. Informacija apie viešą susipažinimą su Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Parengti dokumentai: Koncepcija; SPAV apimties nustatymo dokumentas; SPAV dokumentas; Grafinė dalis: I variantas; II variantas.

 

2018-04-13. 2018 m. balandžio 13 d. parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" projektas.


PATVIRTINTA 2016-2017 METŲ BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A-296

2016-2017 metų Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

2016-2017 metų Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-487 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A-296 ,,Dėl 2016-2017 metų Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo" pakeitimo"


PATVIRTINTA 2016-2017 METŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-292

2016-2017 metų Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atakaita

2016-2017 metų Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos rodikliai

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-488 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. A-292 ,,Dėl 2016-2017 metų Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo" pakeitimo"


BIRŽŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS

BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIAI

(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-127) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Aplinkkelis:
 BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO KONCEPCIJA,
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTAI
(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-313)

1. Koncepcija

2. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

3. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

4. Koncepcija. Funkciniai prioritetai. Antras variantas

5. Koncepcija. Erdvinė struktūra. Antras variantas

 
 

Įsakymas „Dėl Biržų miesto bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJA IR FUNKCINIAI PRIORITETAI
(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-277)


1. Teritorijos vystymo koncepcija

2. Teritorijos vystymo funkciniai prioritetai

2.1. Esamos padėties koncepcija

2.2. Funkciniai prioritetai

2.3. Tolygios plėtros koncepcija


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIAI
(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-156)

 


1.

Urbanistinės sistemos vystymas

2. Kraštovaizdžio apsauga

3. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

4. Rekreacinių teritorijų vystymas

5. Žemės ūkio ir miškų teritorijos

6. Techninės infrastruktūros teritorijos:

6.1.
Susisiekimo sistema

6.2. Inžinerinės infrastruktūros vystymas

7. Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas

8. Žemės naudojimo paskirtis ir tvarkymo reglamentai

9. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams

10. Siūloma Likėnų kurortinės teritorijos riba

11. Biržų priemiesčio zonos didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schema

12. Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų brėžinys (115 MB)

13. Gyvenamųjų vietovių ir socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas (brėžinys - 110 MB)

14. Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga (brėžinys - 112 MB)

15. Gamtos ir kultūros paveldo teritorijų bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas (brėžinys - 71 MB)

16. Žemės ūkio teritorijų vystymas (brėžinys - 102 MB)

17. Miškų ūkio teritorijų vystymas (brėžinys - 117 MB)

18. Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas (brėžinys - 89 MB)Brėžinius sudaro didelės bylos, todėl, norint juos peržiūrėti, reikia atsisiųsti ir išsaugoti kompiuteryje. Ant atitinkamos nuorodos spausti dešinį pelės klavišą ir pasirinkti „Save Target As...“ arba „Įrašyti kaip...“ (lietuviškoje OS versijoje) ir nurodyti, kurioje vietoje kompiuteryje išsaugoti bylą.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-21 11:33:06