Dėl daugiabučių namų administravimo 2019-05-16

Daugiabučiai namai sensta, jų konstrukcijų būklė dėl įvairių priežasčių ilgainiui blogėja, atsiranda defektų, kurių laiku nepašalinus, jų konstrukcijos gali kelti grėsmę. Todėl būtina nuolatinė daugiabučių namų priežiūra, remontas, atnaujinimas. Nuosavybės teise priklausančiose patalpose savininkai tvarkosi patys, tačiau yra bendro naudojimo namo konstrukcijos, tokios kaip laiptinė, liftas, stogas, inžineriniai tinklai ir k.t. , kurių priežiūrą ir tvarkymą organizuoti turi visi savininkai kartu. Daugiabučiams pastatams, kurių patalpų savininkai nesiėmė patys prižiūrėti nuosavo turto, savivaldybė turi skirti administratorių tam, kad būtų tinkama daugiabučio namo priežiūra tol, kol savininkai nesiims jos organizuoti patys.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82–4.85 straipsniai reglamentuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą ir išlaikymą. Šio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pagal šio straipsnio 3 dalį savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Šio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles.
Civilinis kodeksas nustato teises ir pareigas savininkams patiems rūpintis savo bendru turtu. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai gali steigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, kurį skiria savivaldybė.
Šiuo metu yra organizuojami daugiabučių (3-jų ir daugiau butų) gyvenamųjų namų, kurie neturi jokios valdymo formos, savininkų susirinkimai dėl bendrojo naudojimo objektų administratorius paskyrimo. Todėl prašome daugiabučių namų gyventojus, kurių bendrijos yra kūrimosi stadijoje, paskubėti pristatyti dokumentus joms įregistruoti, taip pat sudariusius jungtinės veiklos sutartis prašome apie tai pranešti rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei Ernestai Čebienei (Vytauto g. 38,  I a., 109 kab., tel.  43 156).


Biržų rajono savivaldybės informacija
Dalintis Facebook