Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektams valdyti, naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti šias valdymo formas:

•įsteigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją;

•sudaryti jungtinės veiklos sutartį;

•pasirinkti administratorių (administratorių skiria savivaldybė).

 

Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas

Asmens, pretenduojančio
teikti daugiabučių
namų bendrojo
naudojimo objektų
administravimo paslaugas
vardas, pavardė
arba pavadinimas

Asmens, pretenduojančio
teikti daugiabučių
namų bendrojo
naudojimo objektų
administravimo paslaugas,
patirtis bendrojo naudojimo
objektų administravimo ir (ar)
pastatų naudojimo
ir priežiūros srityje

Asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas, Eur/m2 su PVM

Kita papildoma informacija

Asmens pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas įrašymo į sąrašą pagrindas

Daugiabučiuose namuose,
kurių plotas
iki 1 000 m2

Daugiabučiuose
namuose, kurių plotas
nuo 1 000
iki 3 000 m2

Daugiabučiuose namuose,
kurių plotas
didesnis kaip
3 000 m2

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

UAB „Aukštaitijos būstas“

UAB „Aukštaitijos būstas“ daugiabučių namų administravimu ir/arba jos organizavimu užsiima nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio 1 d. Administruoja 133 daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių naudingas plotas sudaro 175 341,65 m2

0,03-0,04

0,03-0,04

0,02-0,04

Asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas.

UAB „Aukštaitijos būstas“ griežtai laikosi ir vadovaujasi Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksu.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A-275.

UAB „Biržų butų ūkis“

UAB „Biržų butų ūkis“ daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugas atlieka nuo 2002 m. Administruojami 532 gyvenamieji daugiabučiai, kurių bendras plotas 22 530,15 m2

0,04

0,038

0,035

Per visą veiklos laikotarpį  nuo 2002 m. iš organizacijų ar gyventojų rimtesnių nusiskundimų dėl nekokybiško darbo nebuvo. Administratoriaus nei vienas namas nepakeitė

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 06 d. įsakymas Nr. A-304.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-07 10:35:08