2018 M. LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖ „VARDAN TOS…“ 2018-07-12

          Liepos 1–6 dienomis Vilniuje vyko jubiliejinė, dvidešimtoji, Dainų šventė ,,Vardan tos...“, kuri buvo skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti .

            Šventės programą sudarė šie renginiai: Folkloro diena, skirta tradicinei kultūrai, Ansamblių vakaras, spalvinga teatralizuota, stilizuota forma pateikiantis liaudiško prado programą, Šokių diena, kurios pagrindas – profesionalių choreografų sukurtos lietuvių papročius, simbolius interpretuojančios šokių kompozicijos. Taip pat buvo surengta Teatro diena, vyko Liaudies meno paroda, nacionalinio instrumento – kanklių, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai ir paradai, profesionaliosios kūrybos renginiai, emocingos ir spalvingos šventės dalyvių eitynės. Šventę vainikavo Dainų diena, į vieną milžinišką chorą subūrusi tūkstančius dainininkų.

            Liepos 3 d. Folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“ dalyvavo Biržų kultūros centro folkloro ansambliai ,,Siaudela“, vadovė Jūratė Garnelienė, ,,Žemyna“, vadovė Aušra Bukauskienė, vaikų folkloro ansamblis ,,Dijūta“, vadovė Jūratė Garnelienė, kanklių koncerte ,,Skambėkite, kanklės“ kankliavo Biržų ,,Saulės“ gimnazijos jaunimo folkloro ansamblis ,,Saulala“, vadovė Nijolė Kaulinienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblis ,,Agluonėla“, vadovė Aušra Bukauskienė, vokalinių ansamblių koncerte ,,Dėl žalio ąžuolo“ koncertavo vokalinis moterų ansamblis, vadovė Viktorija Morkūnienė.

            Liepos 4 d. Teatrui skirtame renginyje ,,Sau, tautai, žmonijai“ dalyvavo Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras, vadovė Vita Vorienė, Ansamblių vakare ,,Tėvyne mūsų“ griežė Biržų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Širvėna“, vadovė Vaidota Malinauskienė.

            Liepos 5 d. Šokių dienoje ,,Saulės rato ritimai“ smagiai sukosi Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė ,,Aušra“, Biržų ,,Saulės“ gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė, vadovė Asta Vaitiekūnienė, Biržų kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė ,,Raitytinis“, vadovė Danguolė Kalkienė, Biržų kultūros centro Vabalninko skyriaus jaunimo šokių grupė, vadovė Dalia Baltrušaitienė.

            Baigiamasis šventės akcentas – šventinės dalyvių eitynės ir Dainų diena ,,Vienybė težydi“, išreiškianti pagarbą Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms, vyko Vingio parke. Dainų dienoje skambėjo Biržų ,,Saulės“ gimnazijos jaunimo mišraus choro ,,Solis ortus“, vadovė Danguolė Kazakevičienė, Biržų kultūros centro chorų ,,Agluona“, ,,Viktorija“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choro, vadovė Viktorija Morkūnienė, chormeisterė Ieva Morkūnaitė, atliekamos dainos.

            Dainų šventėje dalyvavo 347 Biržų rajono savivaldybės atstovai. Biržiečiai gyveno Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijoje, kurios darbuotojai ir vadovai stengėsi, kad šventės dalyviams būtų sudarytos kuo geresnės gyvenimo ir poilsio sąlygos. Dainų šventės dalyvių sveikata rūpinosi sveikatos priežiūros specialistės Danutė Jurgelienė ir Rimvyda Jonikienė, į renginius ir repeticijas vežė Biržų autobuso parko, R. Abazoriaus ir T. Paužolio įmonių vairuotojai. Dainų šventės koordinatoriai: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, skyriaus vyriausiosios specialistės Lina Vireliūnienė ir Loreta Baronienė.

            Šimtmečiui skirta Dainų šventė išties visus džiugino dalyvių gausa ir mūsų tautos dvasios lobynais.

Biržų rajono savivaldybės informacija

 

 

Dalintis Facebook