Įvyko konkursas į Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigas 2018-10-12

         Spalio 12 d. įvyko pretendentų į valstybės tarnautojo – Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas konkursas. Konkurso komisija tinkama eiti šias pareigas pripažino Iną Gaigalaitę.

           Ina Gaigalaitė yra įgijusi  edukologijos krypties (mokytojo) magistro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, socialinio darbo krypties (socialinio darbuotojo) bakalauro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universitete. Dirbo metodininke paminklotyrai Biržų rajono kultūros centre, istorijos mokytoja Biržų jaunimo mokykloje, istorijos mokytoja ir socialine pedagoge Biržų ,,Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje.   

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook