Informacijos apie asmenį surinkimas

2017-04-20 M-19 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ ARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2017-04-20 A-335 DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, KURIOSE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS SUTEIKIA DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME, PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-21 11:24:50