Jaunimo politikos įgyvendinimo 2016 metais apžvalga

     2016 m. atliktas Jaunimo politikos Biržų rajono savivaldybėje kokybės vertinimas. Paskelbta daugiau nei 40 žinučių jaunimo tema socialiniuose tinkluose ir kt.
      Įgyvendintas jaunimo sveikatos stiprinimo projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“, įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, pradėjo dirbti JPSPP specialistas,  šalia jaunimo erdvės įkurtas JPSPP koordinacinis centras, projekto lėšomis sutvarkytos patalpos, vyko mokymai jaunimui ir specialistams, tėvams, skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, supervizijos, įvairūs renginiai. Prie „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos įrengta lauko treniruoklių aikštelė. Biržų miesto mokyklose ir atviroje jaunimo erdvėje įdiegta jaunimo informavimo sistema (informaciniai ekranai, nemokami www.sveikatostinklas.lt internetinės prieigos taškai). Projektui įgyvendinti gautas 100 proc. finansavimas iš 2009−2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos (beveik 85 tūkst. Eur).
     Biržų mieste atnaujinti krepšinio aikštelių krepšiai. A. Dauguviečio parke įrengta lauko gimnastikos aikštelė, apšviesta lauko futbolo aikštelė (prie Biržų sporto mokyklos). Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius parengė projektą įrengti BMX dviračių ir riedlenčių parką Biržuose pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. programą.
     Vykdytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013−2018 metų plano įgyvendinimas. Skatinta nedirbančio ir nesimokančio jaunimo socializacija (integracija), savanorystės programa. Vykdomas projektas „Atrask save“, Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje pradėjo dirbti jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius. Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.    Plečiamas darbas su jaunimu - Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje pradėjo dirbti dar vienas specialistas (0,5 etato), turintis psichologo išsilavinimą.  Prie atviros jaunimo erdvės veikia neformali Biržų jaunimo savanorių grupė, kuriai priklauso daugiau  nei 30 jaunų žmonių. Per 2016 m. jie savanoriavo daugiau nei  600 valandų.  
     Rugpjūčio mėn. paskelbtas Jaunimo mėnesiu, surengta įvairių renginių jaunimui – filmai po atviru dangumi, miesto šventės metu - jaunimo vakaras, gatvės krepšinio turnyras ir kt. Organizuoti ir kiti sporto ir pramoginiai renginiai jaunimui („Kalėdinis bėgimas“, „Šokių maratonas“, Rugsėjo 1 šventė (jaunimo grupės koncertas, filmai) ir kt.).
     Biržų rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra aktyviai dalyvavo minint Europos savanoriškos tarnybos 20-metį, o jaunimo reikalų koordiantorius buvo minėjimo ambasadorius. Surengti 6 renginiai jaunimui. Biržų rajono savivaldybėje 2016 m. Biržų rajoine savanoriavo 12 tarptautinių savanorių (vienas didžiausių rezultatų Lietuvoje), 3 Biržų rajono savivaldybės įstaigos ir 3 nevyriausybinės bei kitos organizacijos priima tarpautinius savanorius. 15 organizacjų priima vietinius savanorius (vienas didžiausių rezulatų Lietuvoje). Ilgalaikėje savanoriškoje veikloje (programoje „Jaunimo savanoriška tarnyba“) 2016 m. dalyvavo 17 vietinių nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (vienas geriausių rezultatų Lietuvoje).
     Vabalninko Balio Sruogos gimnazija vykdė tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektą „Kartu mes galim daugiau - 2!“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje veikė Mokinių mokomoji bendrovė.
    Jaunimo reikalų koordiantorius prisidėjo prie jaunimo lyderių pilietinės akcijos – eisenos Kovo 11-osios proga. Apdovanoti pilietiškiausi jaunuoliai ir jaunimo darbuotojai.
    Ir toliau vykdyta Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programa. Įgyvendintas vienas projektas, kuriam skirta 240 Eur.
    Bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) organizuotas Biržų rajono mokinių forumas. Sudarytas sąlygos Biržų rajono moksleivių atstovams vykti į Nacionalinius mokinių forumus. LMS Biržų skyriui sudarytos galimybės naudotis patalpomis Biržų „Aušros“ mokyklos bendrabutyje (šalia atviros jaunimo erdvės).
    2016 m. įsikūrė nauja jaunimo organizacija „Sportuok ir progresuok“. Savivaldybė kompensavo organizacijos steigimosi išlaidas.

Parengė Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-11 14:56:02