Biržų miesto VVG kviečia teikti projektinius pasiūlymus 2019-02-04

Biržų miesto vietos veiklos grupė kviečia Biržų miesto įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus iki 2019-03-04 pagal Biržų miesto plėtros strategijoje 2016-2020 m. numatytus veiksmus:

1.1.2. „Biržų miesto gyventojų verslumo didinimui ir verslo kūrimo skatinimui skirtų iniciatyvų įgyvendinimas“ (potencialiems jauno verslo atstovams projektų metu organizuojama: mokymai ir kiti renginiai, konsultacijos);

1.2.1. „Darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimas" (galimos veiklos - bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas ir praktinių įgūdžių suteikimas)

Išsami informacija apie kvietimus: http://birzumiestovvg.lt/index.php/dokumentai/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus

Reikalavimai projektams bus detaliai pristatyti mokymų metu 2019-02-05. Daugiau informacijos: http://birzumiestovvg.lt/Biržų miesto VVG informacija

Dalintis Facebook