Šaukiami savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai 2019-05-17

 

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų  

 

–  gegužės 21 d. d.  9  val. (antradienis)      

 

Socialinio vystymo

 

– gegužės 21 d.  14  val. (antradienis)

 

Ekonomikos ir finansų

 

– gegužės 22 d. 14  val. (trečiadienis)           
 

Prieš svarstant Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimo projektus visi komitetai spręs komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo klausimus.

Komitetuose numatoma svarstyti šiuos klausimus:

         
1. Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

2. Dėl VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus Petro Bimbos mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

 

3. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų Kaštonų pagrindinei mokyklai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.

 

4. Dėl Savivaldybės  turto perdavimo Biržų kultūros centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.

 

5. Dėl projekto „Lopšelio-darželio sporto aikštelės rekonstrukcija“ įgyvendinimo.

 

6.  Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo.

 

7. Dėl  Savivaldybės   tarybos   2019 m.  gegužės  10  d.  sprendimo  Nr. T-85  „Dėl Savivaldybės  tarybos komitetų sudarymo“  pakeitimo.

 

 8. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų.

 

 9. Dėl įgaliojimų.

 

10.  Dėl valstybės turto nurašymo.

 

11. Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo.

12. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

13. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

14. Dėl Biržų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.

 

15. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų.

16. Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų.

 

17. Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų.

 

18. Dėl 2019 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo.

 

19. Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos  gimnazijos direktoriaus Laimučio Štirvydo darbo sutarties nutraukimo ir konkurso skelbimo.

 

20. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, esančiame Biržų r. sav., Papilio sen., Vijoliškio k.

 

21. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose.

 

22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo..

23. Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019‒2022 m. veiklos rėmimo programos valdymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

24. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos patvirtinimo.

 

25. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-10 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

26. Dėl pavedimo sutarties.

 

27. Dėl Savivaldybės kaimo rėmimo programos valdymo komisijos sudarymo.

 

Posėdžiai vyks Civilinės metrikacijos skyriaus salėje.


Biržų rajono savivaldybės informacija

 

 


Dalintis Facebook