Šaukiamas savivaldybės tarybos ketvirtasis posėdis 2019-06-13

2019 m. birželio 20 d. 13.00 val. Biržų pilies arsenalo salėje šaukiamas Savivaldybės tarybos ketvirtasis posėdis.

Posėdyje numatoma svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl pritarimo investicinių projektų rengimui ir teikimui (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėjas Rimantas Šikšnys, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis inžinierius-melioratorius  (vyresnysis specialistas);
2. Dėl pritarimo teikti projektus melioracijos statiniams rekonstruoti ir dėl dalinio jų finansavimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Rimantas Šikšnys, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis inžinierius-melioratorius  (vyresnysis specialistas);
3. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Dalia Šarkūnienė, Biudžeto skyrius vedėja);
4. Dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėja Deimantė Prunskienė, Bendrojo skyriaus vedėja);
5. Dėl konkursų Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti skelbimo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėja Inga Kučienė, Personalo skyriaus vedėja);
6. Dėl pavedimo Daliai Šarkūnienei  laikinai atlikti  administracijos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėja Inga Kučienė, Personalo skyriaus vedėja);
7. Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos darbo laiko (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Inga Kučienė, Personalo skyriaus vedėja);
8. Dėl komisijos sudarymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);    
9. Dėl Savivaldybės materialiojo turto (leidinių) perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
10. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų  įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
11. Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisijos (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
12. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
13. Dėl Biržų  rajono  savivaldybės   tarybos  2015 m.  birželio  30  d.  sprendimo  Nr. T-148 „Dėl viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
14. Dėl Savivaldybės materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
16. Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
17.  Dėl  Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos 2018  m. lapkričio  8  d.  sprendimo  Nr. T-219 „Dėl Savivaldybės patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį paramos centrui „Spindulys“ pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
18. Dėl  Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  2018 m. birželio  17 d.   sprendimo   Nr. T-148 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
19. Dėl Biržų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
20. Dėl Biržų rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2019–2023 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);    
21.  Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
22. Dėl finansinių normatyvų 2019 m. Biržų rajono Legailių globos namuose patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
23. Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Vesta Urvakytė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
24. Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Vesta Urvakytė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
25. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, jų sąjungų registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Vesta Urvakytė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
26. Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių priežiūros bei lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima ir kapavietės (kapo) identifikavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas);
27. Dėl  Biržų rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas).
  

      

Biržų rajono savivaldybės informacija

 

Dalintis Facebook