Socialinis būstas

           INFORMACIJA APIE NE EILĖS TVARKA IŠNUOMOTĄ SOCIALINĮ BŪSTĄ          

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A-822 asmeniui, kuriam nustatytas 20 procentų darbingumo lygis, ne eilės tvarka išnuomotas butas, esantis Biržuose, Vėjo g. 26B-20.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A-227 asmeniui, kuriam nustatytas 25 procentų darbingumo lygis, ne eilės tvarka išnuomotas butas, esantis Biržuose, Vilniaus g. 57A-4.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A-311 asmeniui, kuriam nustatytas 20 procentų darbingumo lygis, ne eilės tvarka išnuomotas butas, esantis Biržuose, Vilniaus g. 57A-3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas

Informacija asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą

Pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas

Biržų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas

Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas

Parduodamų Biržų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas


Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

Prašymas būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti

Prašymas dėl įrašymo į sąrašą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą

Prašymas dėl socialinio būsto nuomos neįrašytiems į sąrašą asmenims ir šeimoms

Prašymas išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti

Prašymas valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-12 16:03:55