Vyko civilinės saugos pratybos 2018-11-08

       

 

         Lapkričio 6 d. Biržų rajono Pabiržės pagrindinėje mokykloje ir Biržų kultūros centre vyko savivaldybės lygio civilinės saugos ir mobilizacijos funkcinės pratybos „Gyventojų evakavimo organizavimas – laikinai evakuotų gyventojų surinkimo ir apgyvendinimo organizavimas“. Pratybų tikslai – įvertinti laikinai evakuotų gyventojų surinkimo ir priėmimo punktų atsakingų darbuotojų veiksmus, gerinti pagrindinės mokyklos, kultūros centro darbuotojų ir policijos pareigūnų parengtį evakuojant gyventojus ekstremaliųjų situacijų ar mobilizacijos atvejais. Pratybose dalyvavo ir kitų įstaigų bei institucijų atstovai, LŠS Biržų Stepono Giedriko-Giriečio šaulių 501-osios kuopos nariai, kuriems vadovauja vadas Vidutis Šeškas.

 

 

           Pratybų tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

    Surinkimo ir priėmimo punktuose darbų vietų sukūrimas ir įrengimas, darbuotojų funkcijų pasiskirstymas;

    Laikinai evakuotų gyventojų registracija, jų apgyvendinimas;

    Informacijos rinkimas, perdavimas ir apdorojimas;

    Viešosios tvarkos palaikymas, transporto priemonių kolonų formavimas ir jų palyda.

        Pratybų situacija: ,,Susidarius ekstremaliajai situacijai (ar paskelbus mobilizaciją)  Biržų rajono gyventojai (Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos moksleiviai ir pedagogai) buvo registruojami gyventojų surinkimo punkte. Po to pagal gyventojų registracijos sąrašą laikinai evakuojami gyventojai buvo įsodinami į pasitelktą transportą ir su policijos pareigūnų palyda evakuojami (vežami) į gyventojų priėmimo punktą (Biržų kultūros centrą) apgyvendinimui. Biržų kultūros centre laikinai evakuoti gyventojai buvo suregistruoti, suteikta reikiama informacija ir laikinai apgyvendinti.

 

 

       Po pratybų buvo aptarti visų pratybose dalyvavusiųjų veiksmai. Tokių pratybų metu galima įvertinti atskirų darbų vykdymo, atsakingų organizacijų bendradarbiavimo aspektus, apgalvoti iškilusias problemas ir jų sprendimo būdus. Bendru sutarimu pratybos įvertintos gerai.

 

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 

Dalintis Facebook