Dokumentai

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose

Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymo

Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų

Dėl mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose

Mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės vertinimo dokumentai

Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo galimybių

Mokinių pavėžėjimas

Mokinių pavėžėjimas

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-28 15:46:30