Kontaktų mugėje ,,Biržų nevyriausybinių organizacijų paletė“
2018-04-17

        Balandžio 16 dieną Biržų pilies arsenalo salėje vyko Biržų rajono savivaldybės ir Biržų miesto vietos veiklos grupės (Biržų miesto VVG) inicijuotas renginys – kontaktų mugė „Biržų nevyriausybinių organizacijų paletė“. Šio susitikimo idėja buvo pasiūlyta per NVO tarybos posėdį ir greitai įgyvendinta. Pagrindinė renginio organizatorė – Biržų VVG projektų vadovė Vilma Indrikonienė. Tai pirmas tokio pobūdžio renginys, kurio esminiai tikslai – inventorizuoti visas NVO, išklausyti trumpus jų veiklos pristatymus, susipažinti su artimiausiais projektais, pasidalinti informacija ir aptarti galimas bendradarbiavimo formas. Pirmiausia į susirinkusius NVO delegatus kreipėsi Biržų miesto VVG valdybos pirmininkas Valentinas Mizeikis. Jis dėkojo savivaldybei, Biržų rajono VVG už bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, kad jų būsimi projektai suaktyvins Biržų bendruomenių verslumą.
        Renginyje dalyvavo 23-jų organizacijų atstovai, Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Vida Jasinevičienė kalbėjo apie visos sąjungos veiklą, bendruomenių unikalumą, Jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis pristatė jaunimo organizacijas – taigi buvo pristatyta dauguma organizacijų. Renginio dalyvius pasveikino Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, padėkojęs visiems už savanorišką, iniciatyvų darbą ir palinkėjęs sėkmės, telkiant žmones. Mero pavaduotoja Irutė Varzienė pateikė statistinius duomenis ir pristatė savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo formas, galimybes, lūkesčius.
       Šiuo metu Biržų rajono savivaldybėje registruotos 47 kaimo bendruomenės, 6 sveikatos, sveikatinimo srities, 18 sporto ir 24 socialinės-kultūrinės krypties organizacijos. 2018 metais iš savivaldybės biudžeto skirta 36,562 eurų NVO veiklai (sveikatos, kultūrinei veiklai, sporto klubams, vaikų dienos centrams, neįgaliųjų sporto projektams, Biržų miesto VVG). Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino atliekų mokesčio lengvatas kaimo bendruomenėms, bendruomenių renginiai vyksta „Senjorų seklyčios“ salėje. I. Varzienė akcentavo bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos svarbą, kad NVO galėtų gauti finansavimą iš projektų, apie kuriuos kartais trūksta informacijos.
       Biržų rajono VVG ir Biržų miesto VVG pristatė projektus, motociklininkų klubas „AOUILA MCC“ pakvietė į projektą „Šimtas mylių aplink Biržus“, kuris startuos jau gegužės 19 dieną.
       Renginio dalyviai įvardino pagrindines problemas (finansavimo, patalpų, pagalbos, bendradarbiavimo, įvertinimo stokos), susitarė, kad panašaus pobūdžio renginiai vyks kartą per metus, o savitarpio pagalbos grupė rinksis dažniau. Savivaldybės interneto tinklalapyje numatyta publikuoti informaciją apie NVO veiklą, kontaktinę NVO informaciją. Pateiktus pasiūlymus svarstys NVO taryba. Renginio vedėja Dalia Baltrušaitienė, profesionaliai suvaldžiusi auditoriją ir laiką, apibendrindama teigė, kad dalyvių kantrybė ir susidomėjimas nustebino. Taigi – susitikimas pavyko, belieka nepamiršti pažadų ir susitarimų.

 

 

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

       

 

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti