2016-2020 m. strateginio plano rengimas


 
 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016 - 2020 M. STRATEGINIO PLANO RENGIMAS

 

 Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano projektas

 

Biržų rajono gyventojų apklausos rezultatai

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano parengimas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant projektą, 2015 m. sausio – vasario mėn. Biržų rajone vyko gyventojų apklausa, kurią kartu su Savivaldybės administracija atliko UAB „Eurointegracijos projektai“. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip rajono gyventojai vertina Savivaldybės teikiamas viešąsias ir  administracines paslaugas bei nustatyti šių paslaugų gerinimo kryptis.

Biržų rajono gyventojų nuomonės apie rajone teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas tyrimo rezultatai


Vykdoma Biržų rajono gyventojų apklausa

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-52-008), kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant šį projektą, 2015 m. sausio–vasario mėn. visame Biržų rajone vyksta gyventojų apklausa, kurią kartu su Biržų rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti gaires Biržų rajono plėtrai planuoti ir išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie viešąsias ir administracines paslaugas, teikiamas savivaldybėje. Apklausos, kurios metu bus apklausta iki 400 gyventojų visose rajono seniūnijose, rezultatai padės išsiaiškinti kaip rajono savivaldybės gyventojai vertina savivaldybės teikiamas viešąsias ir  administracines paslaugas bei nustatyti šių paslaugų gerinimo kryptis. Šio tyrimo metu gyventojų išsakyti lūkesčiai ir pageidavimai, padės tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti aptarnavimą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.

Su strateginio plėtros plano rengimo procesu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje, informacija nuolat bus skelbiama ir Savivaldybės interneto svetainėje www.birzai.lt, dalyje „Strateginio planavimo dokumentai“.

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-01 15:55:46