Šaukiamas trečiasis Savivaldybės tarybos posėdis 2019-05-20

2019 m. gegužės 24 d. 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje šaukiamas trečiasis Savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje prisieks Tarybos narys Arūnas Burbulys.

Posėdyje numatoma svarstyti šiuos klausimus:
1. Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);

2. Dėl VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus Petro Bimbos mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);

3. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų Kaštonų pagrindinei mokyklai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (teikėja Biudžeto skyriaus vedėja, l. e. Administracijos direktoriaus pareigas Dalia Šarkūnienė , pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);


4. Dėl Savivaldybės  turto perdavimo Biržų kultūros centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (teikėja Biudžeto skyriaus vedėja, l. e. Administracijos direktoriaus pareigas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

5. Dėl projekto „Lopšelio-darželio sporto aikštelės rekonstrukcija“ įgyvendinimo (teikėja Biudžeto skyriaus vedėja, l. e. Administracijos direktoriaus pareigas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

6.  Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas);

7. Dėl  Savivaldybės   tarybos   2019 m.  gegužės  10  d.  sprendimo  Nr. T-85  „Dėl Savivaldybės  tarybos komitetų sudarymo“  pakeitimo (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas);

8. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

9. Dėl įgaliojimų (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

10. Dėl valstybės turto nurašymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

11. Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

12. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);

13. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);

14. Dėl Biržų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo  (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);

15. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
 

16. Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

17. Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

18. Dėl 2019 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

19. Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos  gimnazijos direktoriaus Laimučio Štirvydo darbo sutarties nutraukimo ir konkurso skelbimo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėja Inga Kučienė, Personalo skyriaus vedėja);

20. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis Žemės sklype, esančiame Biržų r. sav., Papilio sen., Vijoliškio k. (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja);

21. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);

 23. Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019‒2022 m. veiklos rėmimo programos valdymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Lina Vireliūnienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė);

24. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Vesta Urvakytė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 

25. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-10 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėja Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja);

26. Dėl pavedimo sutarties (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas);

27. Dėl Savivaldybės kaimo rėmimo programos valdymo komisijos sudarymo (teikėjas Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, pranešėjas Steponas Staškevičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas).

 


Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook