Priimtas sprendimas steigti Panevėžio regiono plėtros tarybą 2020-10-29

 

Biržų rajono savivaldybės taryba 2020 m. spalio 29 d. įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priėmė savivaldybei svarbų sprendimą – kartu su Panevėžio miesto, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėmis steigti Panevėžio regiono plėtros tarybą.

Biržų rajono savivaldybės taryba svarstė ir pritarė Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo sutarties bei nuostatų projektams, įgaliojo Biržų rajono savivaldybės merą Vytą Jarecką pasirašyti Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo sutartį ir dalyvauti Panevėžio regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime, balsuoti už Panevėžio regiono plėtros tarybos nuostatų, Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento ir Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties patvirtinimą bei pasirašyti Panevėžio regiono plėtros tarybos nuostatus.

Savivaldybės taryba į Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegiją delegavo Biržų rajono savivaldybės tarybos narį Andrių Budriūną. Taip pat pagal Regioninės plėtros įstatymą Regiono plėtros tarybos kolegijoje Biržų rajono savivaldybei atstovaus savivaldybės meras Vytas Jareckas.

Be to, Biržų rajono savivaldybės taryba nustatė, kad Panevėžio regiono plėtros tarybai kaip Biržų rajono savivaldybės stojamasis įnašas perduodamas Biržų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto – 2 000 Eur.

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai – planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Panevėžio regione, skatinti socialinę, ekonominę Panevėžio regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Panevėžio regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Panevėžio regiono savivaldybių mažinimą, skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą.

 

 Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook