BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ 2015 M. VIDUTINIS MĖNESIO IR 2016 M. II KETV. VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2015 m. (Eur)

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už  2016 m. II ketvirtį (Eur)

   Politikai

Meras

2509

2419

Mero pavaduotojas

1660

2250

  Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

1528

2105

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1290

1428

Mero patarėjas

965

1126

Tarybos sekretorius

1044

1277

  Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

1091

1700

Seniūnas

961

943

Seniūno pavaduotojas

753

747

Skyriaus vedėjas

1050

1049

Vyriausiasis specialistas

855

973

Vyresnysis specialistas

849

997

Specialistas

820

850

   Dirbantieji pagal darbo sutartis

Skyriaus vedėjas

707

808

Vyriausiasis specialistas

758

593

Vyresnysis buhalteris

566

578

Vyresnysis specialistas

550

647

Specialistas

480

524

Sekretorius- raštvedys

466

565

Socialinio darbo organizatorius

480

576

Socialinis darbuotojas

616

607

Darbininkas*

214

174

Valytojas

190

212

Vairuotojas

483

631

darbininkų  vidutinį mėnesio darbo užmokestį įskaičiuotas ūkio darbininkų, pastato darbininkų, elektrikų, kiemsargių, pirtininkų darbo užmokestis

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-14 11:43:46