APIE GYVENTOJŲ APTARNAVIMĄ 2018 METAIS

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Biržų rajono savivaldybės administracija vykdo apklausą, kurios tikslas - įvertinti gyventojų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Savivaldybėje.
Prašome skirti minutę laiko ir anonimiškai atsakyti į klausimus. Jūsų atsakymai prisidės prie gyventojų  aptarnavimo gerinimo. Jūsų atsakymų lauksime iki 2019 m. vasario 20 d.


Ar Jūs pakankamai informuotas apie Savivaldybės darbo laiką?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar Jums patogus Savivaldybėje nustatytas gyventojų priėmimo laikas?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar Jums ilgai tenka laukti priėmimo?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar mandagiai Jus aptarnauja?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar Jums rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar Jūs informuotas (-a) apie veiksmus, kurių Savivaldybė ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Ar Jūs susidūrėte su korupcijos apraiškomis nagrinėjant Jūsų klausimą?
Taip
Ne
Iš dalies
Sunku pasakyti
Kaip dažnai naudojatės Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų teikiamomis paslaugomis?
Kartą per savaitę
Kartą per mėnesį
Kartą per pusmetį
Kartą per metus
Kokias aptarnavimo problemas pastebėjote Biržų rajono savivaldybėje?
Mandagumo stoka
Specialistų kvalifikacijos stoka
Vilkinamas dokumentų rengimas
Neišsamiai informuojama
Darbuotojų nesąžiningumas
Kita