Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

 

 

 

Kontrolierė

Žaneta Eriksonienė

III a. 316

kontrole@birzai.lt

zaneta.eriksoniene@birzai.lt

8 682 53 998

(8 450) 42 108

Pareigybės aprašymas

 

Vyriausioji patarėja
Stasė Čeponienė
stase.ceponiene@birzai.lt
(8 450) 42 108

Pareigybės aprašymas

Vytauto g. 38, Biržai
Darbo laikas I, II, III, IV - nuo 8 val. iki 17 val., V - nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.
Pietų pertraukos laikas - nuo 12 val. iki 12 val. 45 min. 


Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas                 

                                                             2018 m. I ketvirtis        2018 m. II ketvirtis        2018 m. III ketvirtis          2018 m. IV ketvirtis

 

Savivaldybės kontrolierius                              1321 Eur                               1408 Eur                    1411 Eur                            1427 Eur

 

Vyriausioji patarėja                                         895 Eur                                 984 Eur                       987 Eur                             1000 Eur

 

 

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371264

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357681

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350518

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369487

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366145

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363813

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363347

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363367

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370754


LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO INSTITUCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS ETIKOS KODEKSAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Auditoriaus atsakomybė

Nuostatai


Einamųjų metų užduotys

2015 m. veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas
2018 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

 


Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 20202022 metų strateginis veiklos planas

 

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos planuojamų 2016 metais viešųjų pirkimų suvestinė

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos planuojamų 2017 metais viešųjų pirkimų suvestinė


Informacija apie 2015 m. mažos vertės viešuosius  pirkimus

Informacija apie 2016 m. mažos vertės viešuosius pirkimus

Informacija apie 2017 m. mažos vertės viešuosius pirkimus


Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėsAtaskaitos 2008
 

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos

Ataskaita 2015 m.

Ataskaita 2016 m.

Ataskaita 2017 m.

Ataskaita 2018 m.

Ataskaita 2019 m.

 


Kontrolės ir audito tarnybos finansinės ataskaitos

2014 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys   

Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys   

Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys   

Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas


2015 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys, priedai 12;  aiškinamasis raštas   

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys, priedai 1 ; 2;  aiškinamasis raštas  

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys rinkinys 2priedai 12;  aiškinamasis raštas 12.   

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas


2016 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys


Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m.  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


2017 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2018 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 m. 

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


2020 m.

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-13 08:52:37