Įžymios Biržų rajono vietos

 

ĮŽYMIOS BIRŽŲ RAJONO VIETOS 

BIRŽAI


1. XVII a. bastioninė pilis. Joje įsikūręs muziejus ir biblioteka.
2. XIX a. barokinė Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčia.    
3. XX a. pradžios evangelikų reformatų bažnyčia.
4. Paminklas Nepriklausomybės gynėjams.
5. Paminklas Juliui Janoniui (1896 - 1917).
6. Paminklas kultūros puoselėtojui Stanislovui Dagiliui (1843 - 1915).
7. Astravas. XIX a. vėlyvojo klasicizmo rūmai. Tiltas - užtvanka su arkomis. Parkas.
8. Siaurojo geležinkelio kompleksas.


PABIRŽĖS SENIŪNIJA


1. XVIII a. vėlyvojo baroko architektūros ansamblis: varpinė, buvusi klebonija, sandėlis.
2. XX a. pradžios neogotikinė Švč. Trejybės bažnyčia.
3. Paminklas tautos dvasios, kultūros ir ūkio kėlėjui Antanui Macijauskui.
4. Likėnų reabilitacijos ligoninė, parkas, Smardonės šaltinis.
5. Pabiržė. XIX a. pabaigos neogotikinė koplytėlė.
6. Gerkiškiai. Rezistentų užkasimo vieta.
7. Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis.

           
           


PAPILIO SENIŪNIJA


1. XVI a. evangelikų reformatų bažnyčia.
2. XVIII a. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Kvetkuose.
3. Piliavietė, vadinama Zomkeliu, - archeologijos paminklas.
4. Dilių koplytėlė. XVIII amžiuje čia kunigavo poetas Antanas Strazdas.
5. Mieleišių koplytėlė. Čia palaidotas poetas, tautosakininkas, karo kapelionas, kanauninkas Adolfas Sabaliauskas - Žalia Rūta.
6. Memorialas rezistentams.

VABALNINKO SENIŪNIJA

1. XIX a. pradžios (rekonstruota XIX a. pabaigoje) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ansamblis, S.Nėries g. 4, Vabalninkas.
2. Kateliškių kaimas. Alfonso (1873 - 1928) ir Vytauto (1890 - 1942) Petrulių gimtinė.
3. Veleniškių kaimas. Konstantino Šakenio (1882 - 1967) gimtinė.
4. Baibokų kaimas. Rašytojo Balio Sruogos (1896 - 1947) gimtinė.
5. Vabalninko krašto muziejus, Žolinės a. 10, Vabalninkas.
6. Rezistentų užkasimo vieta, Martišiūnų g. gale, Vabalninkas.
7. Senosios žydų kapinės. Martišiūnų g. gale, Vabalninkas.
8. Vyrų katalikų kryžius. S. Nėries ir Pasvalio gatvių sankryža, Vabalninkas.
9. Paminklinis akmuo mons. K. Vasilausko gimtinės vietoje Kateliškių kaime.
10. Atminimo kalnelis. Natiškių kaimas. Išlikęs 1928 m. minint Lietuvos 10-metį pastatytas kryžius.
11. Kryžius partizanų išniekinimo vietoje. Žolinės aikštė, Vabalninkas.
12. Kryžius žuvusiems partizanams. Smilgiškio kaimas.
13. Paminklas 1945-01-18 žuvusiems partizanams. Girelės miškas
14. Vido Jatulevičiaus galerija. Paryžiaus g.23, Vabalninkas.
15. Medinė sakralinė architektūra. Ančiškių, Deikiškių, Jasiuliškių, Lamokėlių, Kuprių ir Šukionių kaimų kapinėse esančios koplyčio, Lebeniškių kaime yra šv. Nikandro stačiatikių cerkvė.
16. Vabalninko parkas.

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO SENIŪNIJA


1. XIX a. pabaigos evangelikų reformatų bažnyčia.
2. XX a. pradžios tiltas per Apaščios upę kelyje Biržai - Nemunėlio Radviliškis.
3. Signataro Jokūbo Šerno (1888 - 1926) kapas.
4. Žydų žudynių (1941 metų rugpjūčio mėn.) vieta ir kapas.
5. Tabokinės, Muoriškių dolomito atodangos. Velniapilio ola.
6. Knygnešio Jurgio Bielinio (1846 - 1918) gimtinė.

PAČERIAUKŠTĖS SENIŪNIJA


1. XIX a. pabaigos Butautų dvaras.

 

PAROVĖJOS SENIŪNIJA


1. Biržų žydų kapas
(Pakamponių masinių žudynių vieta)
Paežerių kaimas, Parovėjos seniūnija, Biržų r. sav.

2. 1863 m. sukilimo vieta ir mūšio laukas.
1863 m. gegužės 5-7 įvyko kautynės tarp sukilėlių ir caro kariuomenės.
Gudiškių kaimas, Parovėjos seniūnija, Biržų r. sav.

3. Sukilėlių kapas vadinamas Anglių kalnu 1863 m.
Biržų giria, Parovėjos seniūnija, Biržų r. sav.

4. Poeto, vertėjo, kultūros veikėjo Stanislovo Dagilio kapas Peleniškių kapinėse.

5. Stepono Giedriko – paskutinio partizano, Pilėnų Tėvūnijos vado
žuvimo vieta Biržų girioje.

 

ŠIRVĖNOS SENIŪNIJA


1. Karstinė įgriuva ,,Karvės ola“.
2. Kirkilų karstiniai ežerėliai (Kirkilų kraštovaizdžio draustinis).
3. Smegduobės ,,Barsuko ola“ teritorijos pažintinis-geologinis takas.
4. Mantagailiškio dvaras.
5. Jono ir Martyno Yčų gimtinė. Šimpeliškių kaimas.
6. Ernesto Galvanausko gimtinė. Zizonių kaimas.
7. Klausučių piliakalnis.
8. Rinkuškių, Juodelių piliakalnis, vadinamas Velniakalniu.
9. Generolo Kazio Ladygos gimtinė. Iškonių kaimas.
10. Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia.
11. Jono Variakojo gimtinė. Rinkuškių kaimas.
12. Poeto Juliaus Janonio gimtinė, Beržinių kaimas.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-28 10:20:27