Vyko Vaiko teisių tarybos išplėstinis posėdis

2017 m. vasario 8 d. Biržų rajono savivaldybėje įvyko išplėstinis Biržų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė, administracijos direktorius Rimantas Pauža, savivaldybės specialistai. Posėdyje dalyvavo ir kitų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai,  dirbantys su vaikais, teikiantys pagalbą šeimoms.  Pasitarimo metu buvo diskutuojama apie vaiko teisių padėtį mūsų rajone bei sistemines problemas vaiko teisių apsaugos srityje.

 

 

      

       Pasitarimo metu buvo pažymėta, kaip svarbu užtikrinti stiprų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Vaiko teisių apsaugos skyrius, policija, švietimo įstaigos, socialiniai darbuotojai turi nuolat bendradarbiauti, keistis informacija, kad padėtų vaikams, kurie galimai patiria smurtą. Akcentuota būtinybė turėti budinčius vaiko teisių apsaugos darbuotojus, kad vaiko apsauga būtų užtikrinta visą parą. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Giedra Gedvilienė nurodė, kad šiuo metu turimais ištekliais to neįmanoma užtikrinti, todėl reikia stiprinti jų pajėgumus. Tačiau vaiko teisių apsaugos skyrius stengiasi kuo skubiau reaguoti į gaunamus pranešimus bei vykdyti prevenciją. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja taip pat pažymėjo, kad tam, jog galėtume dirbti efektyviai, reikia, visų darbuotojų, kurie dirba su vaikais, atsakingumo ir kompetencijos, visuomenės neabejingumo. 
      Išreikštos pastabos ir dėl priimamų įstatymų. Priimant juos, nėra skiriamo papildomo finansavimo jų įgyvendinimui.  Savivaldybės nėra pajėgios pačios įgyvendinti įstatymus, tam turi būti skiriamos papildomos lėšos.
      Pasisakyta už tai, kad turi būti efektyviau dirbama su tėvais, ugdant atsakingos tėvystės įgūdžius bei vykdomas nuolatinis visuomenės švietimas – kaip  atpažinti galimai smurtą patiriantį vaiką, kaip suteikti jam pagalbą.
     Jaunimo reikalų koordinatoriaus nuomone taip pat svarbu toliau stiprinti ir palaikyti vaikų dienos centrų veiklą,
įsteigti juos seniūnijose, kuriuose šių nėra, plėsti atvirų jaunimo erdvių tinklą, plačiau taikant atviro darbo su vaikais ir jaunimu principus.
      Mūsų rajone šiuo metu yra 144 rizikos šeimos, kuriose auga 301 vaikas. Posėdžio metu buvo nurodyta, kad šios šeimos yra prižiūrimos socialinių darbuotojų, taip pat jose lankosi vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai bei policijos pareigūnai.   

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-09 22:29:25