2010 metai

                                                               2010 metų pirkimai                                                                
Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojami vykdyti 2010 metais viešieji pirkimai


http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=65&task=search&filter_quick=Bir%C5%BE%C5%B3+rajono+savivaldyb%C4%97s+administracija


2010-12-08 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus Biržų rajono gyventojams paslaugos".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=32041&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2011-01-31 pasirašyta sutartis su Akcine bendrove Lietuvos paštas, preliminari sutarties vertė ~ 163.200,00 Lt. Sutarties terminas iki 2014-01-31.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


 
2010-11-19 Skelbimas apie supaprstintas neskelbiamas derybas „Savivaldybės administracijos pastato rekonstravimo darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga".

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-12-03 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos konsultacijų ir projektų biuras", sutarties vertė - 3.105,32 Lt. Sutarties terminas iki 2013-11-11.


 

2010-11-05 Skelbimas apie supaprastintas neskelbiamas derybas „Stadiono Biržų m., J. Basanavičiaus g. 69A papildomi rekonstravimo darbai".

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-11-19 pasirašyta sutartis su UAB „Dangų centras", sutarties vertė - 17.685,36 Lt. Sutarties terminas iki 2010-12-01.


Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2011-02-09 pasirašyta sutartis su UAB „PLENTPROJEKTU", sutarties vertė - 30.250,00 Lt. Sutarties terminas iki 2014-02-09.

Skelbimas apie sutarties sudarymą.

Pirkimas baigtas, atmetus visus gautus pasiūlymus.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2010-10-19 Savivaldybės pastato baigiamųjų rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO).

2010-10-22 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų valdymo grupė", sutarties vertė - 19.335,80 Lt. Sutarties terminas iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai.


2010-12-30 pasirašyta sutartis su UAB „Geoteka“ (2 pirkimo objeko dalis - žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas), preliminari sutarties vertė ~ 45.205,60 Lt. Sutarties terminas iki 2013-12-30.

2011-01-11 pasirašyta sutartis su UAB „Prie Lėvens“ (1 pirkimo objeko dalis - topografinių planų sudarymas), preliminari sutarties vertė ~ 32.065,00 Lt. Sutarties terminas iki 2014-01-11.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.2010-10-13 Biržų miesto stadionas, Basanavičiaus g. 69 a, Biržai, techninės priežiūros paslaugų pirkimas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO).

2010-10-18 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra", sutarties vertė - 10.890,00 Lt. Sutarties terminas iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai.Pirkimas baigtas, atmetus visus gautus pasiūlymus.

2010-11-25 pasirašyta sutartis su UAB „Zona Optima", sutarties vertė - 17.118,84 Lt. Sutarties terminas iki 2010-12-20 (galimas trijų mėnesių sutarties pratęsimas).


Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-12-27 pasirašyta sutartis su UAB „Projektų rengimo centras", sutarties vertė - 47.970,00 Lt. Sutarties terminas iki 2012-12-31 (galimas dviejų mėnesių sutarties pratęsimas).


Skelbimas apie sutarties sudarymą.


2010-09-03 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Savivaldybės administracijos pastato, esančio Vytauto g. 38, Biržuose, baigiamieji rekonstravimo darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=24465&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

KONKURSO DALYVIAMS! Informuojame, kad bus pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas bei pakeistos konkurso sąlygos. Apie naujus konkurso terminus bei sąlygų pasikeitimus pranešime vėliau.

KONKURSO DALYVIAMS! Dėl supaprastinto atviro konkurso Sąlygų pakeitimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo 2010-09-13 VS-296

Konkurso sąlygos (nauja redakcija galioja nuo 2010-09-15)

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-11-04 pasirašyta sutartis su UAB „EKONOMIŠKOS STATYBOS CENTRAS", sutarties vertė - 487.979,39 Lt. Sutarties terminas iki 2013-11-04.2010-10-12 pasirašyta sutartis su UAB „GEOMETRA", sutarties vertė - 6.356,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011-01-31.
2010-07-21 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Biržų rajono melioracijso statinių priežiūros paslaugos.

Konkurso sąlygos.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-08-18 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga“, sutarties vertė - 125.079,00 Lt. Sutarties terminas iki 2010-10-15.


2010-07-21 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkurą elektroniniu būdu „Statinių projektų ir statinių ekspertizės paslaugos.

Konkurso sąlygos.


Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-08-10 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, preliminari sutarties vertė ~ 330.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2013-08-10.


2010-07-16 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Energijos vartojimo auditų atlikimo ir ataskaitų parengimo, techninių projektų parengimo ir statinių projektų priežiūros paslaugų pirkimas“.

Konkurso sąlygos

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1). 

2010-09-27 pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas“ (1 pirkimo objeko dalis - Energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitos parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto priežiūros paslaugų pirkimas (Biržų lopšelis - darželis „Genys")), sutarties vertė - 20.691,00 Lt. Sutarties terminas iki 2012-12-26.

2010-09-27 pasirašyta sutartis su UAB „SDG“ (2 pirkimo objeko dalis - Energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitos parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto priežiūros paslaugų pirkimas (Biržų ligoninė)), sutarties vertė - 27.588,00 Lt. Sutarties terminas iki 2012-10-26.


2010-06-04 supaprastintas atviras konkursas „Stadiono Biržų m., J. Basanavičiaus g. 69A rekonstravimo darbai su projekto parengimu".

Pirkimas baigtas, atmetus visus gautus pasiūlymus dėl per didelės kainos.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


 
2010-06-01 Biržų „Aušros“ vidurinė mokyklos, Vytauto g. 47, Biržai, pastatų rekonstravimo ir kapilitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO).

2010-06-07 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra", sutarties vertė - 27.467,00 Lt. Sutarties terminas iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai.


2010-05-21 supaprastintas atviras konkursas „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos"

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-07-23 pasirašyta sutartis su UAB „Svertas“ ir VšĮ Vilties žiedas, sutarties vertė - 498.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2013-07-23.


2010-05-14 supaprastintas atviras konkursas elektroniniu būdu „Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų inžinerinės paslaugos (techninė priežiūra ir laboratoriniai tyrimai bei bandymai)".

2010-07-01 pasirašyta sutartis su UAB „Magistralis“ - numatoma pirkimo apimtis 40.000,00.
Sutarties terminas iki 2012-07-01.


2010-05-14 supaprastintas atviras konkursas „Biržų miesto gatvių, aikščių, parkų ir kitų viešųjų teritorijų apšvietimo įrenginių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos".

2010-07-01 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis“ - numatoma pirkimo apimtis 108.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2012-07-01


2010-05-07 atviras konkursas elektroniniu būdu „Detaliųjų planų parengimo paslaugos".

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2010-07-29 pasirašyta sutartis su UAB „Aketonas“ (1 pirkimo objeko dalis - sklypo Vabalninke, reikalingo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelei įrengti, detalaus plano (įskaitant ir topografinės nuotraukos parengimą) parengimas), sutarties vertė - 6.100,00 Lt. Sutarties terminas iki 2010-11-29.

2010-08-16 pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas“ (2 pirkimo objeko dalis - 11 sklypų, reikalingų esamiems pastatams naudoti detaliųjų planų parengimas), sutarties vertė - 39.930,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011-08-15.


2010-05-05 supaprastintas atviras konkursas „Biržų miesto žaliųjų plotų ir pakelių šienavimo, medžių genėjimo, nupjovimo, menkaverčių krūmų šalinimo, vandens atvežimo į Biržų miesto kapines paslaugos" 

2010-06-11 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis“ (1 pirkimo objeko dalis - Biržų miesto žaliųjų plotų ir pakelių šienavimas), preliminari sutarties vertė - 85.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011-06-10.
2010-06-10 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis“ (2 pirkimo objeko dalis - medžių genėjimas, nupjovimas, menkaverčių krūmų šalinimas), preliminari sutarties vertė - 35.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011-06-09.
2010-06-07 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis“ (3 pirkimo objeko dalis - vandens atvežimas į Biržų miesto kapines), preliminari sutarties vertė - 12.000,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011-06-06.2010-04-16 supaprastintas atviras konkursas „Biržų „Aušros" vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai"

2010-06-10 pasirašytos sutartys su ūkio subjektų grupe: UAB „STEIGA“ ir UAB „SANTEKA", sutarčių bendra vertė - 3 165 763,61 Lt. Sutarčių terminas iki 2011-12-10.2010-04-09 atviras konkursas elektroniniu būdu „Specialiojo ir detaliųjų planų parengimo paslaugos"

2010-06-21 pasirašyta sutartis su UAB „Energetikos linijos“ (1 pirkimo objeko dalis - Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano (įskaitant ir topografinio plano parengimą) parengimas), sutarties vertė - 43.560,00 Lt. Sutarties terminas iki 2011-05-22.
2010-06-21 pasirašyta sutartis su UAB „Aketonas“ (2 pirkimo objeko dalis - Žolinės aikštės, esančios Vabalninko mieste, detaliojo plano (įskaitant ir topografinės nuotraukos parengimą) parengimas), sutarties vertė - 5.300,00 Lt. Sutarties terminas iki 2010-10-22.
2010-06-21 pasirašyta sutartis su UAB „Aketonas“ (3 pirkimo objeko dalis - sklypo, reikalingo mokamai automobilių stovėjimo aikštelei įrengti, detaliojo plano (įskaitant ir topografinės nuotraukos parengimą) parengimas)
, sutarties vertė - 6.500,00 Lt. Sutarties terminas iki 2010-12-22.


2010-03-26 supaprastintas atviras konkursas elektroniniu būdu „Audiogidų įranga ekskursijoms trimis kalbomis su įdiegimu".

2010-04-30 pasirašyta sutartis su UAB „Audiogidas“, sutarties vertė - 149.996,44 Lt. Sutarties terminas iki 2010-08-20.


2010-03-10 Supaprastintas atviras konkursas „Biržų miesto Žemaitės, Laisvės, Sąjungos, Taikos gatvių rekonstravimas".

2010-05-20 pasirašyta sutartis su UAB „TVIRTA“ (1 pirkimo objeko dalis - Sąjungos g.), sutarties vertė - 688.196,58 Lt. Sutarties terminas iki 2012-03-20.
2010-05-20 pasirašyta sutartis su UAB „Kauno keliai“ (2, 3, 4 pirkimo objeko dalys - Žemaitės g., Laisvės g., Taikos g.), sutarties vertė - 1.234.168,04 Lt. Sutarties terminas iki 2012-03-20.

2010-03-05 Supaprastintas atviras konkursas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Biržų mieste (centrinė ir pietrytinė dalys)". 
2010-12-15 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“, sutarties kaina be PVM - 10.200.000,00 Lt. Sutarties terminas iki - 2013-07-15


2010-02-20 Mažos vertės pirkimas „Televizijos laidų kūrimo ir transliavimo paslaugoms teikti".

Pirkimo procedūros nutrauktos.


2010-02-12 supaprastintas atviras konkursas elektroniniu būdu „Audiogidų įranga ekskursijomstrimis kalbimis su įdiegimu".
Pirkimas užbaigtas, atmetus visus pasiūlymus. 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-25 11:54:41