Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje tartasi dėl Jono Meko atminimo ženklų Biržuose 2019-06-18

Birželio 18 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje lankėsi rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė ir Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas. Jie susitiko su bibliotekos direktore Vilmante Voriene, bendravo su kitais darbuotojais.

Mero pavaduotoją A. Korsakienę ir Administracijos direktorių V. Eiduką domino, kokiomis sąlygomis dirba bibliotekininkai, kokie jų lūkesčiai. Vienas iš svarbiausių dalykų – Bibliotekos perkėlimas į kitas patalpas. V. Eidukas kalbėjo, kad ši problema gerai žinoma, Savivaldybės vadovai ėmėsi žingsnių, kad Biblioteka būtų perkelta į patogesnes miesto gyventojams ir patiems bibliotekininkams patalpas. Kol kas apsistota ties Biržų paštu, kurį Savivaldybei sutinka parduoti AB Lietuvos paštas. Tačiau Savivaldybės vadovų netenkina kaina, be to, biudžete nėra numatyta lėšų tokiam pirkiniui. Bus ieškoma palankesnių galimybių gauti šį pastatą.

Kitas svarbus dalykas – Biržuose įkurti Jonui Mekui ir jo kūrybai skirtą centrą. Jurgio Bielinio bibliotekai Jonas Mekas padovanojo didelę savo asmeninio archyvo dalį. Vieną siuntą atsiuntė pats, kitą siuntą sudarė prieš mirtį ir įpareigojo savo vaikus ją perduoti Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai. J. Meko vaikai, su kuriais nuolat bendrauja vyriausioji bibliotekininkė viešiesiems ryšiams Indra Drevinskaitė-Žilinskienė, pažadėjo įvykdyti tėvo nurodymą. Šiuo metu turimas archyvas tvarkomas ir sisteminamas. Šį didelio kruopštumo reikalaujantį darbą atlieka bibliotekininkas Evaldas Timukas.

I. Drevinskaitė-Žilinskienė kalbėjo, kad pats Jonas Mekas kruopščiai kaupė kiekvieną dokumentą, kiekvieną laikraščio iškarpą, laiškus, tad archyve yra daugybė neįkainojamų dokumentų. Jonas Mekas yra nurodęs, kad archyvas turi tarnauti tuo besidomintiems Lietuvos žmonėms ir jokiu būdu negali būti naudojamas komercijos tikslais. Bibliotekai J. Mekas yra dovanojęs visus savo kurtus filmus, tad bibliotekininkai pasiryžę ir turi pagrindą kurti Jonui Mekui skirtą centrą su ekspozicija, kino sale, rengti edukacines pamokas. Tačiau svarbiausias klausimas – patalpos.

Astra Korsakienė ir Vidas Eidukas apžiūrėjo, kokiomis sąlygomis dirba Bibliotekos darbuotojai, ir pripažino, kad šios sąlygos nėra palankios sėkmingam darbui. Buvo aptartas Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialų tinklas, tartasi dėl optimizavimo.

Direktorė V. Vorienė padėkojo rajono vadovams už šį susitikimą, už domėjimąsi Bibliotekos reikalais ir vylėsi, kad ir patalpų reikalai pajudės iš vietos.

 

Parengė rajono Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Dalintis Facebook