2013 metai

 


          Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojami vykdyti 2013 metais viešieji pirkimai

 


 


2013-12-20 Biržų rajono savivaldybės administracijos pastatų šilumos pirkimo techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=165313 

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. gruodžio 21 d. 10 val. 30 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 6 punktą.


2013-12-18 Religinės paskirties pastato Biržų r., Pabiržės sen., Pabiržės mst., Bažnyčios a. 10 tvarkybos darbų techninių specifikacijų projektas

 https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=165039

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m.gruodžio 29 d. 16 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt.


2013-12-12 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo Biržų rajono gyventojams paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=163546&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp 

2014-01-29 pasirašyta sutartis su Akcine bendrove Lietuvos paštas. Preliminari sutarties vertė 126 000,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 mėnuo nuo sutarties pasirašymo dienos. Numatomas sutarties pratęsimas 2 kartus po 12 mėnesių. 

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1) 

 


2013-12-05 Vieningos materialinių ir finansinių išteklių sistemos „Labbis" sąsajų sukūrimo su sistemomis VSAKIS, PARAMA, SPIS paslaugos techninių specifikacijų projektas 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=163021

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. gruodžio 6 d. 15 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 6 punktą.


2013-11-26 Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo Biržų rajono gyventojams paslaugų techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=161398

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. gruodžio 3 d. 14 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt.


2013-11-13 Techninio projekto ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų (remonto) projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Konkurso sąlygos:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=158212


2013-11-12 Viešosios kempingo infrastruktūros statybos Biržų mieste papildomų darbų techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=159452

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m.lapkričio 13 d. 15 val. 30 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.


2013-11-05 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Žemės sklypo Biržų r., Širvėnos sen., Kratiškių k., reikalingo vandens gręžiniui įrengti ir naudoti, detaliojo plano parengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=153877&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2014-02-12 pasirašyta sutartis su UAB „Želdima". Sutarties vertė - 5 808,00 Lt su PVM. Numatoma sutarties įvykdymo data (su visais galimais pratęsimais) 2014-12-12.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą (Sk-3)
.


2013-10-02 Viešosios kempingo infrastruktūros statybos Biržų mieste papildomų darbų techninių specifikacijų projektas 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=154187

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projektų galima teikti iki 2013 m. spalio 3 d. 14 val. 30 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt.


 

2013-09-30 Žemės sklypo Biržų r., Širvėnos sen., Kratiškių k., reikalingo vandens gręžiniui įrengti ir naudoti, detalaus plano parengimo techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=153847

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. spalio 7 d.  11 val. 30 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt

 


 

2013-09-26 Techninio projekto ir tvarkybos (remonto) darbų projekto parengimo paslaugų techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=153557 

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. spalio 6 d. 15 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt.

 


2013-09-25 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=152920&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas!

2013-11-15 pakoreguotos konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=152920&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp


Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Pirkimas baigtas atmetus visus gautus dalyvių pasiūlymus.2013-09-24 Skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą, vykdomą elektroniniu būdu „Baldų pirkimas Biržų lopšeliui-darželiui „Genys“

2013-09-24 Supaprastinto atviro konkurso sąlygos

2013-09-12 Techninė specifikacija.

2013-11-26 pasirašyta sutartis su UAB „Alsotana“. Sutarties bendra kaina - 185.491,79 Lt su PVM. Prekių tiekimo trukmė - 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Gali būti pratęsta vieną kartą iki 30 kalendorinių dienų.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-09-18 skelbimas apie supaprastintą pirkimą elektroniniu būdu "Biržų rajono savivaldybės administracijos šilumos vartojimo įrenginių priežiūros paslaugos".

 

Konkurso sąlygos talpinamos adresu

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=152090

2013-10-31 pasirašyta sutartis su UAB „Lenauda". Sutarties vertė 18 406,80 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 mėnuo nuo sutarties pasirašymo dienos. Numatomas sutarties pratęsimas 2 kartus po 12 mėnesių.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-09-17 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu "Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimo paslaugos".

Konkurso sąlygos talpinamos adresu

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=151633

Vyksta pirkimo procedūros.


2013-09-13 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Kapinių statybos projektų parengimo paslaugos".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=148170&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2014-01-07 pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas". Sutarties vertė - 39 930,00 Lt su PVM. Numatoma sutarties įvykdymo data (su visais galimais pratęsimais) 2014-08-07.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą (Sk-3).


2013-09-05 supaprastintos neskelbiamos derybos „Pėsčiųjų ir dviračių tako Biržuose statybos projekto koregavimo paslauga"

2013-10-17 pasirašyta sutartis su UAB „Plentprojektas". Sutarties vertė 10 500,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 1 mėnuo nuo sutarties  pasirašymo dienos. Numatomas sutarties pratęsimas 1 mėnesiui.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-09-04 Biržų rajono savivaldybės administracijos šilumos vartojimo įrenginių priežiūros paslaugų techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=150692

 Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. rugsėjo 15 d.  16 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt.


2013-09-04 Pėsčiųjų ir dviračių tako Biržuose statybos projekto koregavimo paslauga, techninių specifikacijų projektasPasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. rugsėjo 5 d.  11 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt


2013-08-29 atviro konkurso „Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. rugsėjo 5 d.  14 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt


2013-08-19 skelbimas apie atvirą konkursą „Detaliųjų planų parengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=147763&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-11-18 pasirašyta sutartis su UAB „Dujų sfera". Sutarties vertė 59 411,00 litų su PVM. Numatoma sutartiesįvykdymo data (su visais galimais pratęsimais) 2015-01-18.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą (Sk-3).


2013-08-19 Savarankiško gyvenimo namų Biržų m. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2013-08-23 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų Koordinatoriai". Sutarties vertė 11 292,93 litų su PVM. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.


2013-09-10 Nauja Konkurso sąlygų ir Konkurso sąlygų 6 priedo 2013-09-10 versija ir raštas Nr. VS-590 „Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų patikslinimo ir paaiskinimo“ 


2013-09-03 Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.


2013-09-03 Skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Mokslo paskirties pastato Kaštonų g. 13, Biržuose, paprastojo remonto darbai su projektavimo paslaugomis“ 

2013-08-14 Mokslo paskirties pastato Kaštonų g. 13,  Biržuose, paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga, techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=148263

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. rugpjūčio 25 d.  10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt.

2013-10-07  pasirašyta sutartis su UAB „Henvida“. Bendra sutarties kaina - 571.086,35 Lt su PVM.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).2013-08-09 Papildomi Pačeriaukštės kultūros namų rekonstravimo darbai, techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=147766

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. rugpjūčio 12 d. 17 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą. 

 


Konkurso dalyvių dėmesiui! Pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas!!!

2013-08-02 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu projektas"Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Biržų r., Kirdonių k." rekonstravimo darbai

Konkurso sąlygos:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=146492&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-04-13 Skelbimo pakeitimas!

 

Nauja konkurso sąlygų redakcija 2013-04-14 patalpinta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=146492&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp


2013-08-02 Žemės nuomos mokesčio apskaitos informacinės sistemos MASIS atnaujinimo paslauga, techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=147018 Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. rugpjūčio 5 d.  17 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 6 punktą. 


Konkurso dalyvių dėmesiui! Pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_n5_pakeit_nutr_sk4_print_forma.asp?DOK_ID=2002738760&MAKE_PAGE_BREAK=&TIME=2013.07.23

2013-07-10 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu "Biržų rajono savivaldybės internetinio tinklalapio papildymo verslo ir verslumo ugdymui reikalinga informacija bei elektroninių paslaugų verslui, prieinamų Savivaldybės internetiniame tinklalapyje išplėtimo paslauga ir jos techninė priežiūra": http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_n5_sap_sk1_print_forma.asp?DOK_ID=2002736165&MAKE_PAGE_BREAK=&TIME=2013.07.11

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=143327&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-09-13 pasirašyta sutartis su UAB „Lexita". Sutarties vertė 52 756,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties  pasirašymo dienos.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita At-1


2013-07-04 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu "Biržų miesto ir rajono seniūnijų gatvių ir kelių priežiūros žiemos metu paslaugos pirkimas"

Konkurso sąlygos:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=142698


 

 2013-06-21 Kapinių statybos projektų parengimo paslaugų pirkimo techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=141521 Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. birželio 28 d.  10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt


 2013-06-20 Detaliųjų planų parengimo paslaugų pirkimo techninių specifikacijų projektashttps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=141516 Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projekto galima teikti iki  2013 m. birželio 28 d.  10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt


2013-06-07 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu projekto "Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Konkurso sąlygos:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=139434

 Vyksta pirkimo procedūros.


2013-06-05 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą "Specializuoti baldai ir knygų lentynos Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=138175&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-08-07 pasirašyta sutartis su UAB „Griauna". Sutarties vertė 25 860,12 Lt su PVM. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėnesiui. 

Viešojo pirkimo procedūrų ataskata At-1


Konkurso dalyvių dėmesiui! Pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas!

2013-05-23 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Savarankiško gyvenimo namų Biržų mieste statybos darbai".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=84511&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-08-19 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga". Sutarties vertė 2 842 372,58 litų su PVM. Numatoma sutartiesįvykdymo data (su visais galimais pratęsimais) 2015-04-19.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


 2013-05-23 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu "Religinės paskirties pastato Biržų r., Pabiržės sen., Pabiržės mst., Bažnyčios a. 10, tvarkybos darbų projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos"

Konkuros sąlygos:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=136613&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013 m. rugpjūčio 27 d. pasirašyta sutartis su UAB "Panevėžio miestprojektas". Sutarties vertė 38.599,00 litai su PVM. Sutarties trukmė 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos su visais galimais pratęsimais.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-05-23 supaprastintas pirkimas apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Mokslo paskirties pastato Biržų r., Nem. Radviliškio sen.,  Nem. Radviliškio mstl., Santakos g. 2 , kapitalinio remonto papildomi  darbai"

2013-05-02 pasirašyta sutartis su UAB „Rotonda". Sutarties vertė 51500,00 litų su PVM. Sutartiesįvykdymo data 2013-06-30.Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-05-22 Mokslo paskirties pastato Biržų r., Nem. Radviliškio sen.,  Nem. Radviliškio mstl., Santakos g. 2 , kapitalinio remonto papildomų  darbų techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=137085

 

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių  specifikacijų projektų galima teikti iki  2013 m. gegužės 24 d.  10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu  (8  450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt  Pirkimas bus  atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1  punktą.


2013-05-20 Biržų rajono. savivaldybės internetinio tinklalapio papildymo verslui ir verslumo ugdymui bei elektroninių paslaugų verslui, prieinamų savivaldybės internetiniame tinklalapyje išplėtimo paslaugos ir jos techninės priežiūros techninių specifikacijų projektas  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=136653


Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-05-27 16 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis


2013-05-20 Specializuotų baldų ir knygų  lentynų Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai pirkimo techninių specifikacijų projektas
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=136616


Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-05-27 16 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis
2013-05-10 skelbimas apie supaprastintą pirkimą elektroniniu būdu "Ilgalaikės paskolos pirkimas"


Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.
2013-05-09 Savarankiško gyvenimo namų Biržų mieste statybos darbų techninių specifikacijų projektas http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=134901

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. gegužės 17 d. 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt 

 


 

2013-04-22 skellbimas apie supaprastintą pirkimą elektroniniu būdu „Biržų ligoninės pastatų ir šildymo sistemos renovavimas“

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.


Techninė specifikacija.

2013-05-28 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga“, sutarties kaina - 550.041,95 Lt su PVM, sutarties įvykdymo data - 2014-05-28


2013-04-24 skelbimo pakeitimas

2013-04-15 skelbimas apie supaprastintą pirkimą elektroniniu būdu „Projekto „Širvėnos ežero valymas ir pkrančių gamtosauginis tvarkymas, I etapas, 2 dalis“ Širvėnos ežero valymo ir pakrančių gamtosauginio tvarkymo darbai“.

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.

Techninė specifikacija.

2013-08-08 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrum“ (jungtinė veikla su UAB „Biržų ranga“), sutarties kaina ~ 2.586.142,96 Lt su PVM, sutarties įvykdymo data - 2015-05-08. 


 2013-04-12 Techninio projekto Nr. P/753 „Patrauklios viešosios erdvės sukūrimas Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio miestelyje. Naujo statinio statybos projektas" keitimo paslaugos techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=130843

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013 m. balandžio 15 d. 12 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzail.t. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 3 punktą.


2013-04-10 supaprastintas pirkimas apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Mokslo paskirties pastato Biržų r. Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl., Santakos g. 2, kapitalinio remonto papildomi darbai".

2013-05-02 pasirašyta sutartis su UAB „Rotonda". Sutarties vertė 21 000,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 45 dienos po sutarties pasirašymo.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-04-09 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo paslaugų pirkimas.

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.

2013-05-31 pasirašyta sutartis su UAB „MEDSTATYBA“, sutarties kaina - 20.751,38 Lt su PVM, sutarties įvykdymo data - 2013-10-14. 


2013-04-02 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Projekto „Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=127078&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp2013-04-11 Skelbimo pakeitimas!

Nauja konkurso sąlygų redakcija 2013-04-11 patalpinta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2013-06-10 pasirašyta sutartis su VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras dėl projekto Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" mokymų organizavimo ir vykdymo paslau. Sutarties vertė 23.521,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, sutartis gali būti pratęsta vieną kartą 1 menesiui.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-03-22 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu "Biržų miesto ir rajono seniūnijų gatvių ir kelių su žvyro ir asfaltbetonio danga remonto bei priežiūros darbai"

Konkurso sąlygos:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=126965&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-05-02 pasirašyta sutartis su VĮ „Panevėžio regiono keliai" dėl Biržų rajono seniūnijų gatvių ir kelių su asfaltbetonio danga remonto bei priežiūros darbai. Preliminari sutarties vertė 344.753,00 litų su PVM. Sutarties trukmė nuo sutarties pasirašymo iki 2013 m. gruodžio 20 d.

2013-05-03 pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio keliai" dėl Biržų miesto gatvių su asfaltbetonio danga remonto bei priežiūros darbai. Preliminari sutarties vertė 514.999,20 litų su PVM. Sutarties trukmė nuo sutarties pasirašymo iki 2013 m. gruodžio 20 d.

2013-05-03 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga" dėl Biržų rajono seniūnijų gatvių ir kelių su žvyro danga remonto bei priežiūros darbai. Preliminari sutarties vertė 424.504,30 litų su PVM. Sutarties trukmė nuo sutarties pasirašymo iki 2013 m. gruodžio 20 d.

2013-05-03 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga" dėl Biržų miesto gatvių ir kelių su žvyro danga remonto bei priežiūros darbai. Preliminari sutarties vertė 189.655,40 litų su PVM. Sutarties trukmė nuo sutarties pasirašymo iki 2013 m. gruodžio 20 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-03-21 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Sporto aikštelės Nausėdžių k., Biržų r. rekonstravimo ir lauko apšvietimo darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=126076&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-04-25 pasirašyta sutartis su UAB „Docilis". Sutarties vertė 88.914,53 Lt su PVM. Sutartis galioja iki 2013-11-30.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-03-15 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=125524&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-04-22 pasirašyta sutartis su UAB „Urbico". Preliminari sutarties vertė 200 000 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 mėnesių, su galimybe sutartį pratęsti du kartus po 12 mėnesių.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-03-15 Projekto "Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" mokymų organizavimo paslaugų techninių specifikacijų projektas http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=126114 

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013-03-22 9 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 134.


2013-03-13 neskelbiamos derybos Savarankiško gyvenimo namų, Kaštonų g. 27, Biržuose, statybos projekto koregavimo paslaugos.

2013-04-03 pasirašyta sutartis su UAB „Projektų rengimo centras". Sutarties vertė 6 950,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 1 (vienas) mėnuo.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


Tiekėjų dėmesiui !!!

Pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2013-04-05, 10 val. 00 min.

2013-03-20 Konkurso sąlygų paaiškinimas.

2013-03-13 skelbimas apie supaprastintą pirkimą „Skenuotos melioracijos projektinės planinė medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M1:2000“

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.


2013-03-12 Savarankiško gyvenimo namų, Kaštonų g. 27, Biržuose, statybos projekto koregavimo paslaugų techninių specifikacijų projektas http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=125473

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2013-03-13 12 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 134. 
Pirkimas atliekamas gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, vadovaujantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

2013-03-06 skelbimas apie supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių A. Dauguviečio parke, Biržuose, statybos darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=124767&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Konkurso dalyviams! (2013-03-13 VS-153)

2013-05-03 pasirašyta sutartis su UAB „Trotas". Sutarties vertė 340.316,89 Lt su PVM. Sutartis galioja iki 2013-11-03.


2013-02-28 supaprastinto atviro konkurso „Sporto aikštelės Nausėdžių k., Biržų r. rekonstravimo ir lauko apšvietimo įrengimo darbai" techninių specifikacijų projektas
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=123995

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-03-08 14 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.


2013-02-27 supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=123803

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-03-09 12 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.


2013-02-15 skelbimas apie suparastintą pirkimą „Kuras tarnybinėms transporto priemonėms“

Konkurso sąlygos.

2013-03-20 pasirašyta sutartis su UAB „Baltic Petroleum". Sutarties vertė 162.370,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 mėnesių po sutarties pasirašymo, su galimybe sutartį pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


2013-02-14 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Techninių projektų parengimo ir projektų priežiūros paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=121634&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-05-08 pasirašyta sutartis su UAB „Plentprojektas". Sutarties vertė 36.300,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 36 mėnesiai po sutarties pasirašymo.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


2013-02-13 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Pastato, kuris bus pritaikomas universalaus daugiafunkcinio centro veiklai, rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=121745&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-04-03 pasirašyta sutartis su UAB „Medstatyba". Sutarties vertė 24.442,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 36 mėnesiai po sutarties pasirašymo.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


2013-02-11 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Kęstučio g. 19, 21, 23 sklypuose, Biržuose, planuojamo statyti naujo viešosios bibliotekos pastatų komplekso techninio projekto parengimo paslauga"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=121056&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-02-21  Į CVP IS patalpinta nauja pataisyta pirkimo sąlygų versija.

2013-08-27 pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas". Sutarties vertė 117.370,00 Lt su PVM. Sutarties trukmė 6 mėnesiai, su galimybe sutartį pratęsti du kartus po 3 mėnesius.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

Skelbimas apie sutarties sudarymą


2013-02-11 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Darbų techninės priežiūros paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=120171&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2013-04-04 pasirašyta sutartis su Linu Burba, vykdančiu individualią veiklą. Sutarties vertė 7 400,00 litų. Sutarties trukmė 10 (dešimt) mėnesių, su galimybe sutartį pratęsti 2 kartus po 2 mėnesius.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (Art-1).


2013-02-11 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=118774&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Pirkimas baigtas, atmetus pasiūlymą.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2013-01-31 supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas koreguotas!
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=120162

 Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-02-07 10 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis


2013-01-28 supaprastinto atviro konkurso „Darbų techninės priežiūros paslaugos" techninių specifikacijų projektas


Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-02-05 10 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu mailto:pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2013-01-21 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų miesto ir rajono seniūnijų gatvių ir kelių priežiūros žiemos metu paslaugų pirkimas"
  
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


2013-01-03 supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=116879

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2013-01-11 12 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu mailto:pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-25 11:55:43