2012 metai2012-12-20 atviro konkurso „Sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=116232

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-12-28 14 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis

2012-12-17 atviro konkurso „Kęstučio g. 19, 21, 23 sklypuose, Biržuose planuojamo statyti naujo viešosios bibliotekos pastatų komplekso techninio projekto parengimo paslauga" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-12-27 15 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis

2012-12-03 supaprastintas pirkimas apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" I etapo statybos darbai"

2013-01-30 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai". Sutarties vertė 1 399 999,89 litų. Sutarties trukmė 10 (dešimt) mėnesių su galimybe sutartį pratęsti vieną kartą 2 (dviem) mėnesiams.
 

2012-11-30 atviro konkurso „Širvėnos ežero valymo ir pakrančių gamtosauginio tvarkymo (I etapas, 2 dalis) paslaugos" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos techninės specifikacijos gali teikti el.paštu pirkimai@birzai.lt, faksu (8 450) 43 163 ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2012 m. gruodžio 6 d. 

Pirkimas baigtas, atmetus pasiūlymą.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2012-11-22 supaprastinto atviro konkurso „Savarankiško gyvenimo namų Biržų m. statybos darbai" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=110054

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-11-30 10 val. 00 min. faksu (8 450) 43 134, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=110721

2013-05-10 pasirašyta sutartis su UAB „Grotmij Lietuva". Sutarties vertė - 162 345,70 Lt su PVM. Sutarties trukmė - 8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 2 mėnesius. 

2012-11-14  supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=110704

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-11-23 10 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis

 

2013-02-27 pasirašyta sutartis su UAB „TAEM Urbanistai" dėl pirmos pirkimo objekto dalies „13 detaliųjų planų parengimo paslaugos, įskaitant 10 topografinių planų ir 16 sklypų kadastrinių matavimų atlikimą". Sutarties vertė 66 550,00 Lt su PVM. Sutartis trukmė 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, sutartis gali pratęsta vieną kartą 2 menesiams.

2013-04-08 gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nutrauktos pirkimo procedūros, dėl antros pirkimo objekto dalies „Dviejų žemės sklypų, reikalingų parkui Biržuose, Reformatų g., eksploatuoti, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimo paslaugos, įskaitant topografinio plano parengimą ar kartografinės medžiagos gavimą bei žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimą".

2013-01-30 užbaigtos pirkimo procedūros atmetus visų tiekėjų pasiūlymus, dėl trečios pirkimo objekto dalies „Žemės sklypo Biržuose, Žvejų g. 4, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimo paslaugos, įskaitant topografinio plano parengimą ar kartografinės medžiagos gavimą bei žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimą", dėl per didelių, perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudaryma.

2012-11-08 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Nausėdžių kultūros namų pastato kapitalinio remonto I-ojo etapo ir sporto aikštelės rekonstravimo ir lauko apšvietimo įrengimo darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

2013-01-31 pasirašyta sutartis su UAB "Docilis". Sutarties vertė 791.030,55 Lt. Sutartis galioja iki 2013-11-30.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)
2012-11-07 atviro konkurso „Sporto paskirties pastato (sporto ir sveikatingumo komplekso) J. Basanavičiaus g. 69A, Biržuose, statybos projekto parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=109740

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-11-15 15 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.


2012-12-14 pasirašyta sutartis su UAB „Henvida“ (jungtinė veikla su UAB „Gedsta“), sutarties kaina - 1.778.313,33  Lt su PVM, sutarties įvykdymo data - 2014-04-14

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:


Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Konkurso dalyviams! (2012-11-09 VS-523)

Pirkimas baigtas, atmetus pasiūlymą.

2012-11-20 Dėmesio! Į CVP IS sistemą įkelta nauja Konkurso sąlygų (2012-11-20) ir Sutarties sąlygų (2012-11-20) versijos.

2012-11-16 skelbimo pakeitimas.

2012-10-29 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Biržų vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei statinių plėtra. III statybos etapas"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=107893

2013-04-29 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Panevėžio ryšių statyba“, sutarties kaina - 1.292.022,27 Lt su PVM. Darbų baigimo laikas - 10 mėnesių, gali būti pratęstas 2 kartus po 1 mėnesį.

2012-10-26 atviro konkurso „Teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=108363

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-11-05 14 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis

2012-11-09 Tiekėjams

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=87236 

2013-04-02 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“ (jungtinė veikla su UAB „Biržų ranga) dėl Biržų miesto Kaštonų-Skratiškių gatvių rekonstravimo darbų. Sutarties kaina - 960.438,08 Lt. Darbų atlikimo terminas iki 2015-06-02

2013-04-05 pasirašyta sutartis su UAB „AKORDAS 1“ dėl Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimo darbų. Sutarties kaina - 1.636.243,30 Lt. Darbų atlikimo terminas iki 2015-06-05

 Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Vyksta pirkimo procedūros.

2012-10-18 supaprastinto pirkimo apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Biržų pilies arsenalo pastato atstatymo ir pritaikymo turizmo ir kitiems viešiesiems poreikiams papildomi tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto gali teikti iki 2012-10-22 17 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 163. 
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.


Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Vyksta pirkimo procedūros.


2012-11-27 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga". Sutarties vertė 112 499,75 litai su PVM. Sutartis galioja iki 2013-11-27.

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=106874&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-11-19 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga". Sutarties vertė 277 799,06 litai su PVM. Sutartis galioja iki 2013-11-19.

2012-10-16 supaprastinto atviro konkurso „Biržų miesto gatvių ir kelių priežiūros žiemos metu darbai" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-10-26 16 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu
justina.lukstaite@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-10-16 supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono seniūnijų gatvių ir kelių priežiūros žiemos metu darbai" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-10-26 16 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu justina.lukstaite@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis. 

2012-10-10 Mokslo paskirties pastato Biržų r., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl., Santakos g. 2, kapitalinio remonto darbų techninė priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-10-16 pasirašyta sutartis su UAB „Šiltas namas“, sutarties kaina - 5.929,00 Lt su PVM. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

2012-10-11 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Bešeimininkių atliekų, esančių Biržų rajono teritorijoje, tvarkymo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Pirkimas nutrauktas, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą
2012-10-08 Biržų kultūros centro paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-10-10 pasirašyta sutartis su UAB „Dividio“, sutarties kaina - 18.150,00 Lt su PVM. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.


2012-10-08 supaprastinto atviro konkurso „Nausėdžių kultūros namų pastato Liepų g. 25, Nausėdžiuose, Širvėnos sen., Biržų r., kapitalinio remonto I-ojo etapo darbai" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=105809 

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų techninių specifikacijų gali teikti el.paštu pirkimai@birzai.lt, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba faksu (8 450) 43 163 iki 2012 m. spalio 15 d. 17 val. 00 min.

2012-10-08 supaprastinto atviro konkurso „Sporto aikštelės Nausėdžių k., Biržų r., rekonstravimo ir lauko apšvietimo įrengimo darbai" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų techninių specifikacijų gali teikti el.paštu pirkimai@birzai.lt, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba faksu (8 450) 43 163 iki 2012 m. spalio 15 d. 17 val. 00 min.

2012-10-08 Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" statybos darbų techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=105775

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2012 m. spalio 11 d. 14 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 163 arba el. paštu pirkimai@birzai.lt 
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 2 punktą

2012-10-08 supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės teritorijos eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=105708

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-10-18 14 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis


Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Pirkimas baigtas, atmetus visus pasiūlymus.

2012-09-20 supaprastinto atviro konkurso „Bešeimininkių atliekų, esančių Biržų rajono teritorijoje, tvarkymo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=103478

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-09-27 14 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-09-13 supaprastinto atviro konkurso „Miesto stebėjimo vaizdo duomenų perdavimo paslauga" techninių specifikacijų projektas

Kviečiame tiekėjus iki 2012 m. rugsėjo 20 d. 17 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 163 arba el. paštu pirkimai@birzai.lt teikti pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto.

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

Vyksta pirkimo procedūros.

2012-09-05 Patikslintos konkurso sąlygos. Į CVP IS sistemą įkelta Nauja Konkurso sąlygų, ir Konkurso sąlygų 1 priedo versija bei naujas 7 priedas.

2012-08-29 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Biržų miesto Rotušės-Ligoninės gatvių rekonstravimo darbai“.

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=100346&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-10-17 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas". Sutarties vertė 4 689 997,01 litai. Sutartis galioja 36 mėnesius su galimybe sutartį pratęsti du kartus po 12 mėnesių.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

2012-08-16 supaprastintas pirkimas apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Biržų m. gatvių apšvietimo įrenginių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos"
 
2012-09-11 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis". Preliminari sutarties vertė ~180 000,00 litų (per 36 mėnesius). Sutarties trukmė 12 (dvylika) mėnesių su galimybe sutartį pratęsti 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
 

2012-08-14 „Biržų m. gatvių apšvietimo įrenginių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=99169

Pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-08-15 11 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

2012-08-03 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą „ Biržų miesto Tylos – Veterinarijos gatvių paprastojo remonto darbai".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=98079&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-09-03 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai". Sutarties vertė 218 992,75 litai su PVM. Sutartis galioja iki 2012-12-20 su galimybe sutartį pratęsti 6 menesiams.

2012-08-01 supaprastinto pirkimo apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Viešosios kempingo infrastruktūros statybos Biržų mieste darbai" techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymus ir pastabas dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų galima teikti iki 2012 m. rugpjūčio 2 d. 17 val. 00 min. Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 163 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

2012-10-04 pasirašyta preliminarioji sutartis su UAB „Henvida". Preliminarios sutarties vertė 1 542 990,65 litų. Sutartis galioja 48 mėnesius.
2012-07-13 Kultūros namų pastato, parko tako ir aikštelės Pačeriaukštės k., Biržų r. rekonstravimo darbų techninė priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).
 
2012-07-19 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra“, sutarties kaina - 20.570,00 Lt. Sutartis galioja 21 mėn.

2012-07-11 Sporto aikšyno rekosntrukcijos, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų tako įrengimo, suoliukų ir laiptų į Dainų slėnį ir upių santaką įrengimo Nemunėlio Radviliškio miestelyje darbų techninė priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-07-12 pasirašyta sutartis su UAB „Šiltas namas“, sutarties kaina - 22.986,37 Lt. Sutartis galioja 19 mėn.


Pirkimas baigtas, atmetus pasiūlymą.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2012-07-10 supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" statybos darbų" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=95017

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-07-20 12 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-07-02 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Viešosios kempingo infrastruktūros statybos Biržų mieste darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=93312&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Pirkimas baigtas, atmetus pasiūlymą.

2012-06-29 supaprastinto pirkimo apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Projekto „Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Nausėdžių kaime" techninio projekto koregavimo ir papildomos projekto dalies parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymus ir pastabas dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų galima teikti iki 2012 m. liepos 4 d. 11 val. 00 min. Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 163 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

2012-06-28 Projekto „Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinės būklės likvidavimas" tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-07-03 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra“, sutarties kaina - 10.285,00 Lt. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal numatytas užduotis, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

2012-06-27 Projekto „Biržų miesto ir Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas" techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-07-10 pasirašyta sutartis su UAB „Statybos strategija“, sutarties kaina - 62.678,00 Lt su PVM, sutarties trukmė 28 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos

2012-06-27 Kino teatro Vabalninko m. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-07-02 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra“, sutarties kaina - 11.979,00 Lt. Sutartis galioja 21 mėn.

2012-06-27 Žolinės aikštės Vabalninko m. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-07-02 pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra“, sutarties kaina - 4.114,00 Lt. Sutartis galioja 21 mėn.
 
2012-07-30 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis". Preliminari sutarties vertė ~450 000 litų su PVM. Sutartis galioja iki 2012-12-20. 

 
2012-07-30 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis". Preliminari sutarties vertė ~150 000 litų su PVM. Sutartis galioja iki 2012-12-20.

2012-06-15 supaprastinto atviro konkurso „Biržų kultūros centro paprastojo remonto darbai" techninių specifikacijų projektas

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-06-22 16 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.  

2012-06-15 supaprastinto atviro konkurso „Biržų m. gatvių apšvietimo įrenginių priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=91915

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-06-22 10 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.


 2012-06-13 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Sporto aikštelės Nausėdžių k., Biržų r. rekonstravimo ir lauko apšvietimo įrengimo darbai" 

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

Pirkimas baigtas, negavus nei vieno pasiūlymo.

2012-06-08 Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

2012-06-13 pasirašyta sutartis su UAB „TELE2". Sutartis galioja 24 mėnesius.


2012-06-07 supaprastinto atviro konkurso „Biržų miesto Rotušės - Ligoninės gatvių rekonstravimo darbai" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=90602


Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projekto teikiami iki 2012-06-18 9 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-06-01 supaprastinto atviro konkurso „Biržų miesto Kaštonų - Skratiškių ir Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas " techninių specifikacijų projektas

Tiekėjų pastabos ir pasiūlymai dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų gali būti teikiami faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.


2012-09-20 pasirašyta sutartis su UAB „Naujamiesčio būstas". Preliminari sutarties vertė ~950 000 litų. Sutartis galioja 12 mėnesius su galimybe sutartį pratęsti du kartus po 12 mėnesių.
 
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


Konkurso sąlygos patalpintos adresu 

2012-05-24 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą „Biržų miesto ir seniūnijų gatvių ir kelių su asfalto danga priežiūros darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=88480

2012-06-08  Į CVP IS patalpinta nauja pataisyta pirkimo Sąlygų versija ir pirkimo Sąlygų 1, 2 ir 3 priedai. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas į 2012-06-19, 11 val. 00 min.


2012-06-08  Į CVP IS patalpinta nauja pataisyta pirkimo Sąlygų versija ir pirkimo Sąlygų 1, 2 ir 3 priedai. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas į 2012-06-19, 10 val. 00 min.


2012-07-10 pasirašyta sutartis su UAB „Nodama“, sutarties kaina - 1 510 409,89 Lt. Sutarties terminas iki 2014-02-10.


DĖMESIO KONKURSO DALYVIAMS!

PRATĘSTAS PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS IKI 2012 m. birželio 22 d. 10 val. 00 min.!


Nauja konkurso sąlygų versija patalpinta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimo sąlygos pateiktos dalyje „Pirkimo informacija"

2012-07-09 pasirašyta sutartis su UAB „Kelprojektas“, sutarties kaina - 38 115,00 Lt. Sutarties terminas iki 2014-03-09.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2012-06-22 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“, sutarties kaina - 384.147,80 Lt. Sutarties terminas iki 2014-02-22.

2012-05-10 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų lopšelio - darželio „Genys“ pastato rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai" 
Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=83855&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-09-07 pasirašyta sutartis su UAB „Henvida“, sutarties kaina - 3.271.266,72 Lt. Sutartis galioja 10 mėn., sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 2 mėn.

2012-05-09 supaprastinto pirkimo apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Stadiono Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, rekonstravimo papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=86086

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-05-11 14 val. 30 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu ruta.zablackaite@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-05-08 supaprastinto atviro konkurso „Sporto aikštelės Nausėdžių k., Biržų r. rekonstravimo ir lauko apšvietimo įrengimo darbai" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=85976

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-05-16 17 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-05-07 atviro konkurso „Biržų miesto viešųjų teritorijų priežiūros paslaugos" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=85486

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-05-17 8 val. 30 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

 2012-04-19 supaprastinto atviro konkurso „Žemės, reikalingos Biržų miesto kapinių plėtrai, paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=83297

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-04-27 11 val. 30 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-04-19 Skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimo paslaugų pirkimas“.

2012-04-19 Supaprastinto atviro konkurso sąlygos.

Pastaba: Konkurse galli dalyvauti tiekėjai, atitinkantys Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipnyje nurodytus reikalavimus

2012-05-15 Pasirašyta sutartis su UAB „Lyderio grupė“, sutarties kaina - 81.070,00 Lt. Sutarties terminas iki 2012-11-15.
 


Dalyvių dėmesiui! Atidedamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2012 m. gegužės 14 d. 14 val. 00 min.

2012-07-12 Pasirašyta sutartis su TEO LT, AB, sutarties kaina - 41.751,85 Lt. Sutarties trukmė 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja tiekėjui  ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pateikus reikalaujamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

2012-04-13 supaprastinto pirkimo apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Projekto „Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Vabalninko mieste" papildomos techninio projekto parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas
Pasiūlymus ir pastabas dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų galima teikti iki 2012 m. balandžio 17 d. 10 val. 00 min. Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 163 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

2012-04-11 supaprastinto atviro konkurso „Viešosios kempingo infrastruktūros statybos Biržų m. darbai" techninių specifikacijų projektas
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=81933

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-04-18 10 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-06-20 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“, sutarties kaina - 3.369.850,00 Lt su PVM. Sutarties įvykdymo data 2014-01-20 
2012-03-30 supaprastinto atviro konkurso „Sporto aikštyno rekonstrukcijos, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų tako įrengimo, suoliukų ir laiptų į Dainų slėnį ir upių santaką įrengimo Nemunėlio Radviliškio miestelyje darbai" techninių specifikacijų projektas
Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-04-10 13 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-03-16 skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą „Biržų miesto V. Kudirkos gatvės rekonstravimo darbai".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=78113&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-03-23 Patikslintos apklausos sąlygos įkeltos į CVP IS.

2012-06-22 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“, sutarties kaina - 565.869,22 Lt. Sutarties terminas iki 2014-02-22.

2012-03-16 skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą „Biržų miesto Kalno gatvės rekonstravimo darbai".

Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=78114&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-03-23 Patikslintos apklausos sąlygos įkeltos į CVP IS.

2012-06-22 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“, sutarties kaina - 214.436,67 Lt. Sutarties terminas iki 2013-08-22.


Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=77659&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-03-23 Patikslintos apklausos sąlygos ir apklausos sąlygų 2 priedo tęsinys, bei 5 priedas įkelti į CVP IS.

2012-06-22 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“, sutarties kaina - 465.076,68 Lt. Sutarties terminas iki 2013-08-22.


Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=77655&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-03-23 Patikslintos apklausos sąlygos įkeltos į CVP IS.

2012-06-22 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“, sutarties kaina - 273.666,57 Lt. Sutarties terminas iki 2014-02-22.

 2012-03-14 skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą „Biržų miesto Pelkių gatvės rekonstravimo darbai"

Konkusro sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=73676&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2012-03-23 Patikslintos apklausos sąlygos įkeltos į CVP IS.

Pirkimas baigtas atmetus visus pasiūlymus.

2012-03-08 supaprastinto pirkimo apklausos būdu, kai apie pirkimą neprivaloma skelbti „Kempingo pastatų ir statinių J. Basanavičiaus g. 69 B, Biržuose statybos techninio projekto parengimo papildomos projektavimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=76843

Pasiūlymus ir pastabas dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų galima teikti iki 2012 m. kovo 13 d. 12 val. 00 min. Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 163 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 6 punktą.


2012-03-07 supaprastinto atviro konkurso „Kultūros namų pastato, parko tako ir aikštelės Pačeriaukštės k., Biržų r. rekonstravimo darbai" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=76728

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-03-14 12 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-07-09 pasirašyta sutartis su UAB „Docilis" dėl kultūros namų pastato, parko tako ir aikštelės Pačeriaukštės k., Biržų r. rekonstravimo darbų, sutarties vertė 1.173.437,91 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. balandžio 9 d.


2012-03-23 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų komunalinis ūkis", sutarties vertė ~ 60.000 litų su PVM. Sutarties terminas iki 2015 m. kovo 23 d.

2012-04-18 skelbimas apie supaprastintą pirkimą elektroniniu būdu „Kino teatro ir Žolinės aikštės Vabalninko m. rekonstravimo darbai"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=66571

2012-02-14 supaprastinto atviro konkurso „Kino teatro ir „Žolinės" aikštės Vabalninko m. rekonstravimo darbai“ techninių specifikacijų projektai:

Kino teatro S. Nėries g. 5A, Vabalninke, Biržų r.

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-02-20 17 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba Centrinės  Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-06-07 pasirašyta sutartis su UAB „Henvida" (dėl pirmos pirkimo objekto dalies - kino teatro Vabalninko mieste rekonstravimo darbų), sutarties vertė 1.052.572,79 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. kovo 7 d.

2012-06-14 pasirašyta sutartis su UAB „Henvida" (dėl antros pirkimo objekto dalies - Žolinės aikštės Vabalninko mieste rekonstravimo darbų), sutarties vertė 179.249,30 Lt. Sutarties terminas iki 2014 m. kovo 14 d.


2012-02-13 pasirašyta sutartis su UAB „Norgauda", sutarties vertė ~ 19.000 litų su PVM. Sutarties terminas iki 2015 m. vasario 13 d.

 
2012-01-06  Supaprastinto atviro konkurso „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ Techninių specifikacijų projektas:

Techninė specifikacija

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-01-15 24 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.


2012-03-02Riboto konkurso sąlygų patikslinimas

2012-01-31 Skelbimas apie ribotą konkursą „Biržų miesto bendrojo plano parengimas“

Riboto konkurso sąlygos

2012-01-04
Riboto konkurso „Biržų miesto bendrojo plano parengimas“ Techninių specifikacijų projektas:

Planavimo darbų programa

Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-01-12 15 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkiami@birzai.lt arba Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

2012-11-23 pasirašyta sutartis su UAB „Urbanistika“, sutarties kaina - 380.000,00 Lt su PVM. Sutarties terminas iki 2014-07-23.


2012-03-14 Pirkimo procedūros nutrauktos, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą

2012-02-20 Pasiūlymų pateikimo terminas pakeistas į 2012-03-28 

2012-02-08 Konkurso sąlygų patikslinimas

2012-02-02 Skelbimo pakeitimas

2011-01-31 Pranešimas apie pirkimo procedūrų pratęsimą

Tiekėjams
2011-01-24 Pranešimas apie pirkimo procedūrų sustabdymą

2012-01-03 Supaprastinto atviro konkurso „Biržų miesto Kaštonų - Skratiškių ir Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas“ Techninių specifikacijų projektai:

Biržų miesto Kaštonų - Skratiškių gatvės

Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo gatvės


Tiekėjų pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų teikiami iki 2012-01-10 17 val. 00 min. faksu (8 450) 43 163, el. paštu pirkimai@birzai.lt arba Centrinės  Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą 1 Forma

2012-01-18 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Biržų miesto Kaštonų - Skratiškių ir Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas".


Konkurso sąlygos patalpintos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=60290&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Naujas suoksnis...
 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-25 11:55:29