Licencijos ir leidimai

 

KONTAKTINIO CENTRO PRANEŠIMŲ SISTEMA

PER ELEKTRONINIUS VALDŽIOS VARTUS WWW.EPASLAUGOS.LT GALIMA PATEIKTI PRAŠYMUS, PARAIŠKAS LICENCIJOMS, LEIDIMAMS GAUTI

MEDIS.NTAKD.LT – tai daugiafunkcinis konsultavimo modelis ūkio subjektams, vykdantiems veiklas, susijusias su narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursoriais, tabako ir alkoholio gaminiais

 

PRAŠYMŲ, PARAIŠKŲ, DEKLARACIJŲ FORMOS

1. Paraiškų išduoti, patikslinti, išduoti vienkartinę licenciją ir (ar) papildyti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais formos.

2. Paraiškų išduoti, išduoti dublikatą, patikslinti  licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formos

3. Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą

4. Paraiška žemės darbams vykdyti (DOC; DOC)

5. Leidimas žemės darbams vykdyti (DOC) 

INFORMACIJA APIE LICENCIJŲ, LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ 

Informacija apie leidimų verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą ar panaikinimą

Informacija apie leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą ar panaikinimą

Informacija apie licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą

Informacija apie licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą

Informacija apie šilumos tiekimo licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą

Informacija apie kelių transporto veiklos licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą

Informacija apie leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą

Galiojančių leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje sąrašas

Sąrašas įmonių, kurioms sustabdytas leidimų įrengti išorinę reklamą galiojimas

Sąrašas įmonių, kurioms panaikintas leidimų įrengti išorinę reklamą galiojimas

 

INFORMACIJA APIE MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PAKEITIMUS

      2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengta aktuali informacija apie minėtus pakeitimus ir jų taikymą.

Prekyba alkoholiniais gėrimais lauke, 40 m. atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos (rekomendacijos)  

   

Masinių renginių organizavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijos viešose vietose tvarkos aprašas

PREKYBOS VIEŠOSE VIETOSE TAISYKLĖS

Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas

Mokesčio už naudojimąsi Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašas

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-05 08:31:38