2018 m. Savivaldybės tarybos norminių teisės aktų projektai

 

TSP-275 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (18-15060)

TSP-274 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-15057)

TSP-273 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-15052)

TSP-256 DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO, KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-13549)

TSP-249 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS KEITIMO PATVIRTINIMO (18-13502)

TSP-248 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠIRVĖNOS SNIŪNIJOS KLAUSUČIŲ KAIMO PIEVŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (18-13453)

TSP-247 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (18-13422)

TSP-238 DĖL PAGALBOS PINIGŲ SOCIALINIAMS GLOBĖJAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, GLOBOJANTIEMS (RŪPINANTIEMS) BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIUS VAIKUS, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO KONTROLĖS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-12665)

TSP-237 DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (18-12664)

TSP-235 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-12655)

TSP-212 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-11014)

TSP-211 DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO (18-11012)

TSP-209 DĖL BIRŽŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (18-10924)

TSP-205 DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-10923) Projektas atsiimtas

TSP-203 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-10 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-10882)

TSP-202 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-10881)

TSP-200 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-10850)

TSP-198 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMO (18-10821)

TSP-197 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (18-10815)

TSP-192 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (18-10697)

TSP-181 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-9562)

TSP-171 DĖL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO (18-9149)

TSP-169 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (18-9078)

TSP-165 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-7944)

TSP-160 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠIRVĖNOS SENIŪNIJOS RUOLIŠKIO KAIMO GATVĖS PAVADINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMO (18-7757)

TSP-159 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO (18-7755)

TSP-140  DĖL VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (18-6984)

TSP-137 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-6447)

TSP-129 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI (18-6161)

TSP-111 DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS IR VIENIŠŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-5164)

TSP-102 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ (18-4906)

TSP-100 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-4905)

TSP-99 DĖL BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (18-4904)

TSP-78 DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ (18-4709)

TSP-77 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų (18-4710)

TSP-76 DĖL 2018 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO (18-4712)

TSP-73 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-4586)

TSP-66  DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-3373)

TSP-57 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 2, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO (18-3147)

TSP-56 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (ATNAUJINIMO) PATVIRTINIMO (18-3155)

TSP-55 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (18-3150)

TSP-54 DĖL BIŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (18-3148)

TSP-52 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (18-3082)

TSP-33 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (18-1742)

TSP-31  DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (18-1740)

TSP-29 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (18-1714)

TSP-10 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (18-575)

TSP-7 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (18-428)

TSP-4 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PAKEITIMO (18-430)

TSP-3 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (18-329)

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-17 10:08:33