BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ KONTROLĖ

 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS BIRŽŲ RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Valdytojų veiklos ataskaitą už 2019 metus

Metinis planinių valdytojų veiklos patikrinimų planas 2020 metams

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-27 11:23:39