Kokybės politika ir tikslai
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS

KOKYBĖS POLITIKA


KOMPETENCIJA

Gebėjimas kokybiškai, profesionaliai ir efektyviai teikti paslaugas, tinkamai panaudojant įgytas žinias bei nuolat keliant kvalifikaciją.
   

TOLERANCIJA

Savivaldybės administracijos veikla grindžiama tarpusavio supratimo, pagarbos, pakantumo ir nediskriminavimo principais.
   

ATSAKOMYBĖ

Kiekvienas darbuotojas supranta ir prisiima atsakomybę už jam iškeltų uždavinių įgyvendinimą, suvokia asmeninį indėlį siekiant bendrų Savivaldybės administracijos strateginių tikslų.
   

VIEŠUMAS

Savivaldybės administracija užtikrina savo veiklos skaidrumą nuolat ir laiku informuodama apie vykdomą veiklą, jos rezultatus ir planus, įtraukdama suinteresuotąsias šalis į sprendimų priėmimo procesus, suteikdama galimybę gauti reikiamą informaciją bei pareikšti savo nuomonę.

KOKYBĖS TIKSLAI

1. Gerinti Savivaldybės administracijos paslaugų teikimo kokybę.

2. Didinti Savivaldybės administracijos teigiamą įvaizdį visuomenėje.

3. Efektyvinti Savivaldybės administracijos valdymą ir funkcijų pasidalinimą.

4. Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją.

5. Aprūpinti darbuotojus kokybiškomis darbo priemonėmis.

6. Ieškoti būdų efektyviau panaudoti Savivaldybės administracijos lėšas.

Sertifikatas (lietuvių k.)
Sertifikatas (anglų k.)
 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-06 11:36:17