Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius ir atstovai dalyvavo seminare 2020-09-15

 


Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė bei Viešosios tvarkos skyriaus ekologė Jurgita Bruniuvienė rugsėjo 10–11 d. dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) organizuotame dviejų dienų trukmės seminare ,,COVID-19 poveikis savivaldybėms: Vadovo vaidmuo. Finansai. Komunalinių paslaugų organizavimas“.

Seminaro programa sudaryta atsižvelgiant į aktualiausius savivaldybėms klausimus, kuriuos jos pačios iškėlė LSA. Buvo aptartas savivaldybių administracijų bendradarbiavimas su šalies policija. Pranešimą skaitė Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. Skaityti pranešimai ir diskutuota apie savivaldybių biudžetų formavimo iššūkius, būtinybę didinti savivaldybių savarankiškumą bei mažinti skolinimosi apribojimus. 

Vyriausybės kanceliarijos patarėja Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos, investicinės paramos, regioninės plėtros srityje klausimais dr. Natalija Kazlauskienė pristatė ateinančio ES finansinio laikotarpio investavimo galimybes ir gaires. Jos teigimu, nauji ES siūlomi finansiniai instrumentai žada didesnes galimybes dalyvauti projektuose, įgyvendinant inovatyvios, žalesnės Europos tikslus, bus akcentuojama šalies atskirų regionų bendradarbiavimo būtinybė įgyvendinat projektus.

Daug aštrių diskusijų sukėlė Aplinkos ministerijos pristatyti pokyčiai atliekų tvarkymo sistemoje. Klausta, ar siūlomas naujas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros modelis, kuris numatys visame regionine vienodą paslaugos kainą, užtikrins efektyvų atliekų tvarkymo sistemų vystymąsi, kokį poveikį jis turės savivaldybėms, verslui ir gyventojams, ar išstūmus savivaldybes iš kainų nustatymo proceso dar labiau nesumažės jų savarankiškumas.

Aptarta gilėjanti krizė pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje. Pastaruoju metu nesutariant dėl paslaugų įkainių stringa pakuočių atliekų surinkimo-vežimo-paruošimo naudojimui sutarčių pasirašymas, pakuočių tvarkymo organizacijos vengia vykdyti privalomus įsipareigojimus, kyla būtinybė užtikrinti gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimą savivaldybėse.

Seminare taip pat apžvelgta vandentvarkos sektoriaus esama padėtis bei problemos savivaldybėse. Ne visos savivaldybėms priklausančios vandentvarkos įmonės yra pajėgios vykdyti įsipareigojimus ES. Kyla ir kitų problemų – prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos teikimo užtikrinimas,  su aplinkosauga susiję klausimai. Susirinkę savivaldybių administracijų vadovai vienbalsiai pritarė, jog būtina kuo greičiau formuoti vieningą ir nuoseklią politiką vandentvarkos sektoriuje. 

Seminarą Lietuvos savivaldybių asociacija organizavo kartu su Europos regionų ir savivaldybių taryba (CEMR).

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook