Maudyklose vanduo švarus 2020-07-10

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti liepos 7 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +18,9 C°, Jaunimo parke +19 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +19 C°. Sekantis mėginys bus imamas liepos 20 d. 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Dalintis Facebook