Informacijos apie asmenį surinkimas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2017 M. BALANDŽIO 20 D. POTVARKIS NR. M-19 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMAS NR. A-335 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, KURIOSE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS SUTEIKIA DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME, PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-02 11:16:44