Mero pavaduotoja lankėsi Švietimo pagalbos tarnyboje 2020-07-10

 

Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė lankėsi Biržų švietimo pagalbos tarnyboje, kur susitiko su metodininke, laikinai einančia direktoriaus pareigas Audrone Januševičiute, tarnybos psichologe Žaneta Tauriene ir logopede Vaiva Baranauskiene. Mero pavaduotoja teiravosi apie ŠPT darbą ir Atviro jaunimo centro veiklą vasaros metu. Kalbėta, kokių priemonių reikia imtis siekiant pagerinti Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo kokybę, kad mokiniai turėtų galimybę ugdyti savo kompetencijas ir pasiekti individualių bei optimalių rezultatų.

Siekdamos gerinti ir tobulinti švietimo įstaigų veiklą ir ugdymo kokybę, ŠPT specialistės nuolatos konsultuoja švietimo darbuotojus kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos klausimais. Buvo suorganizuoti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai“, tęstiniai seminarai: Praktiniai nuotolinio darbo mokykloje įrankiai. Nuotolinio darbo mokykloje iššūkiai. Ką galime perkelti kitiems mokslo metams? “ ir „Grįžtamojo ryšio ir refleksijos virtualios erdvės. IT įrankių panaudojimas organizuojant nuotolinį ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą“. Rugpjūčio mėnesį numatoma surengti metodinės tarybos pasitarimą ir mokytojų  rudens forumą „Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį“.

Mokiniams ŠPT specialistės padėjo pasirengti etninės kultūros regiono etapo  virtualiai olimpiadai, taip pat buvo parengta virtuali paroda „Vaizdas pro langą”.

Birželio viduryje baigtas vykdyti pusę metų trūkęs iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Likime Biržuose“, tęsiamos projekto „Socialinės įtraukties didinimas Biržų rajono vyresnių nei 54 m. darbingo amžiaus asmenų grupėje“ veiklos. Birželio mėnesį vyko 5 dienų motyvaciniai renginiai, papildomi mokymai apie savanorystę.

ŠPT specialistės šių metų birželio mėnesį atliko išsamią paskutiniųjų trijų mokslo metų analizę apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pagalbos teikimą Biržų rajono ugdymo įstaigose. Rezultatai rodo, kad rajone mažėjant bendram vaikų skaičiui specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius nežymiai didėja. Švietimo pagalba tokiems vaikams nėra patenkinama, nes ugdymo įstaigos stokoja specialistų: psichologų, socialinių ir specialiųjų pedagogų, logopedų.

ŠPT padalinys Atviras jaunimo centras ir vasaros metu organizuoja aktyvų laisvalaikį centrą lankantiems Biržų miesto vaikams ir paaugliams. Kasdien vyksta interaktyvios veiklos, įgyvendinamas projektas  „Biržų AJC-2020“, parengti projektai: „Įsitrauk“, „Mes jau AJC“ ir „Kart smagiov“.

Mero pavaduotoja A. Korsakienė baigdama pokalbį pakvietė ŠPT specialistes prisidėti prie Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus formuojant uždavinius Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms kitiems mokslo metams.

 


Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook