Viešoji tvarka


TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS

Pranešimo apie planuojamus pradėti statybos, remonto, montavimo darbus forma

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS


GYVŪNŲ LAIKYMO   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS

LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

TRIUKŠMO PREVENCIJOS BIRŽŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

VAIRUOTOJŲ DĖMESIUI

DĖL SIŪLYMO PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS

KAIP TVARKYTI AR VEISTI ŽELDINIUS

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS BIRŽŲ RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-16 07:29:22