DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ DEZINFEKCIJOS 2020-03-24

Informuojame, kad Aplinkos ministerijos tinklapyje yra paskelbtos rekomendacijos daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančioms įmonėms, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkams ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantiems asmenims, raginančios daugiabučių namų administratorius ir pačius gyventojus imtis priemonių koronaviruso (COVID-19) paplitimo grėsmei mažinti, organizuojant bendrojo naudojimo patalpų valymą periodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas vietas – durų rankenas, telefonspynių ir liftų mygtukus, laiptinių turėklus. Tai raginami daryti ir daugiabučio namų gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintas rekomendacijas, aplinkai valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (skiesti santykiu 1:50, jeigu naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos natrio hipochloritas gali sugadinti, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu. Prieš naudojant dezinfekcines medžiagas, būtina kiekvieną paviršių nuvalyti neutraliu plovikliu. Panaudotas valymo ar dezinfekavimo priemones po kiekvieno valymo reikia išmesti kaip užterštas atliekas, o daugkartinio naudojimo valymo priemonės turi būti dezinfekuojamos papildomai.

Organizuojant dezinfekavimo procedūras, būtina užtikrinti jas atliekančių žmonių apsaugą, aprūpinti juos darbo ir saugos priemonėmis, kaip tai numato teisės aktai (Lietuvos higienos norma HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“).

Rekomenduojame dezinfekavimą vykdyti vadovaujantis Aplinkos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų valymo ir dezinfekcijos, kuo dažniau vėdinti laiptinių patalpas plačiai atvėrus langus, dienos metu, siekiant užtikrinti efektyvų laiptinės patalpų vėdinimą, palikti atidarytas laiptinės duris.

Biržų rajono savivaldybės informacija

 

 

Dalintis Facebook