Baigėsi projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“, tačiau darbas jaunimo sveikatos tema bus tęsiamas toliau

           2016 m. gruodžio pabaigoje įvyko projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ baigiamasis renginys-konferencija. Norvegijos finansinių mechanizmų finansuotas projektas truko daugiau nei metus, jo metu organizuoti įvairūs renginiai, mokymai, supervizijos, didintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, įsigyta įvairi technika ir priemonės, atliktas patalpų remontas, plėsta sporto infrastruktūra, vyko patirties pasidalinimas su Bergeno (Norvegija) miestu, įdiegta jaunimo informavimo sistema ir kt.

Įkurtas JPSPP centras, pradėjo dirbti jaunimo sveikatos koordinatorius, suremontuotos patalpos

           Kaip sakė projekto vadovas, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, Projekto įgyvendinimo metu šalia Biržų atviros jaunimo erdvės buvo įkurtas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) koordinacinis centras, kuris aprūpintas baldais, kompiuterine ir programine įranga, įvairiomis priemonėmis, skirtomis sveikos gyvensenos ugdymui, mobilių paslaugų teikimui ir pan.
         Taip pat JPSPP koordinaciniame centre įdarbinti JPSPP koordinatorius, kuris ir po projekto konsultuos jaunimą įvairiais sveikatos priežiūros klausimais, bendradarbiaus su kitomis institucijomis ir jaunimo darbuotojais, su jaunimu dirbančiomis įstaigomis ir organizacijomis. Dalį projekto trečdaliu etato dirbo ir psichologė, kuri teikė individualias konsultacijas bei vykdė grupinius dailės terapijos užsiėmimus. Tikimasi, kad ateityje, atsiradus galimybei, psichologas vėl būtų įdarbintas, nes ir toliau matomas toks poreikis.

Įrengti informaciniai ekranai, įdiegti nemokamos internetinės prieigos taškai

        Projektui gauto finansavimo dėka sukurta informavimo apie sveikatos priežiūrą sistema: sudaryta galimybė įrengtuose nemokamuose internetinės prieigos taškuose naršyti Jaunimo sveikatos portale, taip pat įrengti 5 informaciniai ekranai Biržų miesto mokyklose bei JPSPP koordinaciniame centre šalia Biržų kultūros centro atviros jaunimo erdvės. Ekranuose nuolat rodoma prevencinė ir sveikos gyvensenos propagavimo informacija, talpinami skelbimai apie renginius ir pan. Taip pat rodoma informacija apie JPSPP koordinacinio centro veiklą ir galimybes jaunimui, jaunimo sveikatos tinklalapio www.sveikatostinklas.lt reklama. Visi ekranai dėka sukurtos sistemos lengvai valdomi nuotoliniu būdu iš JPSPP koordinacinio centro. Informaciniuose ekranuose nuo jų veikimo pradžios jau buvo patalpinta virš 40 įvairių žinučių ir informacinių pranešimų. Projekto metu taip pat sukurti reklaminiai sveikatos skydeliai (baneriai), ant kurių paspaudus nukreipiama į jaunimo sveikatos portalą. Jie patalpinti mokyklų tinklalapiuose ir kituose jaunimo lankomuose puslapiuose. Sveikatos tinklo Biržų skiltyje JPSPP koordinatorė jau patalpino daugiau nei 60 įvairių žinučių ir pranešimų.

Įsigytos švietėjiškos vaizdinės priemonės

           Manome, kad projekto metu išplėtota infrastruktūra, įsigyta įranga leis vystyti efektyvesnę ir kokybiškesnę sveikatos priežiūros švietėjišką veiklą, taip pat sudarys galimybes greičiau ir kokybiškiau reaguoti sprendžiant jaunimo sveikatos problemas.  Projekto metu įsigytos modernios vaizdinės priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informaciją apie sveikatą, sveiką gyvenseną, prevencinę informaciją. Nuo šiol turimos įvairesnės prevencinio švietimo priemonės padės sveikatos priežiūros specialistams lengviau ir įdomiau šviesti jaunimą apie rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio žalą ir galimai mažinti psichotropinių medžiagų naudojimą.

Organizuotas patirties pasidalinimas su Bergen miestu

          4 dienų patirties pasidalinimo vizitu Biržuose lankėsi Bergeno universiteto koledžo Sveikatos fakulteto dėstytojos Ragnhild Sollesnes ir Agnes Giertsen. A. Giertsen taip pat yra Bergeno Jaunimo sveikatos centro vadovė. Vizito metu partneriai aplankė Biržų miesto sveikatos priežiūros įstaigas, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Biržų atvirą jaunimo erdvę, šalia kurios įsikūrė Jaunimui palankių sveikatos paslaugų koordinacinis centras, bei susipažino su jų vykdomomis veiklomis. Svečiai taip pat pasidalino gerąja savo patirtimi  – pristatė Bergeno jaunimo sveikatos centro veiklą, skaitė pranešimus temomis „Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas“ ir „Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu bei mažu fiziniu aktyvumu mažinimas“.

Pastatyti lauko treniruokliai

          Įgyvendinant projektą siekta didinti ir fizinį aktyvumą, išplėtota sporto infrastruktūra – Biržų mieste įrengta nemokama 5 treniruoklių aikštelė prie Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, kuria gali naudotis ne tik moksleiviai, bet ir Biržų miesto gyventojai. Tinkamai parinkti treniruokliai suteikia galimybę atlikti skirtingus fizinius pratimus. Kadangi jie nėra sudėtingi, jais naudotis galės kiekvienas, ne tik jaunimas. Lauko treniruokliai įrengti miesto dalyje, kur ši infrastruktūra nėra išplėtota, tad gerėja ir didėja jų prieinamumas.

Vyko mokymai jaunimui, specialistams, tėvams

         Projekto metu suorganizuoti 85 įvairūs renginiai, užsiėmimai, mokymai, 18 individualių konsultacijų.  Kaip sakė projekto vadybininkas, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) Kęstutis Knizikevičius, tai prisidėjo prie jaunimo sveikatinimo, sveikos gyvensenos ugdymo, žalingų įpročių prevencijos ir kt. Suorganizuoti mokymai specialistams padėjo kelti jų kvalifikaciją, geriau suprasti jaunimo problemas ir informacijos pateikimo jaunimui formas, vykusios supervizijos leido gerinti ir aktyvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Neužmiršti ir tėvai. Vykę mokymai-stovykla tėvams padės jiems geriau suprasti savo atžalas ir tinkamo bendravimo su vaikais ir paaugliais įvairiais sudėtingais klausimais formas ir principus. Stovykloje dalyvavo 30 esamų ir planuojančių būti tėvais. Projekto metu taip pat suorganizuoti 5 masiniai sveikatinimo renginiai. Iš viso įvairiose veiklose dalyvavo daugiau nei 1500 jaunų žmonių.

Viltys ir lūkesčiai

         Tikimasi, kad projekto dėka įdiegus JPSPP modelį pagerės Biržų rajono savivaldybės jaunimo sveikatos rodikliai, mažės susirgimų skaičius, mažės psichotropinių medžiagų naudojimas, neplanuotų nėštumo atvejų skaičius, nutukimo procentas, jaunimo savižudybių skaičius, jaunimas įgaus sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos žinių bei įgūdžių, daugiau sportuos. Kaip sakė projekto partnerio – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro – direktorė Justina Kasakauskienė, aktyviai konsultuojant jaunimą jiems rūpimais sveikatos priežiūros klausimais, tinkamai suprantamai bei įdomiai jiems pateikiant prevencinę ir kitą informaciją, sumažės tikimybė susirgti tomis ligomis (pvz., infekcinėmis), kurių, turint tam tikrų žinių, lengvai galima išvengti ir sumažinti šių ligų atvejų skaičių. Ji tikisi, kad projekto metu įsigytos prevencinės priemonės padės sveikatos priežiūros specialistams šviesti apie rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio žalą ir galimai mažinti psichotropinių medžiagų naudojimą. Projekto partnerio – Jaunimo asociacijos „COFA“ - vadovė Donalda Venskienė džiaugėsi, kad projekto metu plėtotos šiuolaikinės technologijos, kurtos internetinės prieigos, leis jaunimui greičiau surasti ir sužinoti svarbią informaciją.

         Projekto vadovas M. Jukonis džiaugėsi, kad veiklos su jo pabaiga nesustos. Biržų rajono savivaldybė įsipareigojo mažiausiai dar tris metus išlaikyti JPSPP koordinacinį centrą. Taip pat planuojamas vizitas į Bergeno miestą, jaunimo sveikatos centrą.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-19 19:46:33