2019 m. Savivaldybės tarybos norminių teisės aktų projektai

 

Rūšis

Pavadinimas

Dok. Nr.

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15330

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15328

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15286

Sprendimo projektas

Dėl artezinio gręžinio Biržų r., Vabalninko sen., Mieliūnų k., perėmimo uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ nuosavybėn
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15282

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15270

Sprendimo projektas

Dėl apmokėjimo už mokinių, gyvenančių Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ bendrabutyje, maitinimą
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15268

Sprendimo projektas

Dėl mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15078

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės gatvių geografinių charakteristikų
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-15077

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-13231

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-13192

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-12101

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-12100

Sprendimo projektas

Dėl všį Biržų ligoninės teikiamų paslaugų kainų nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-12099

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. t-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-12098

Sprendimo projektas

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Biržų rajone taisyklių patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-10817

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-10671

Sprendimo projektas

Dėl Meilūnų kaimo bendruomenei nuosavybės teise priklausančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Biržų vandenys“
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-9405

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono legailių globos namų apgyvendinimo krizių centre teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-9402

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės finansinės paramos vaikų dienos centrų veiklai 2019 m. programos patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-9401

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės legailių globos namų laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-9400

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-9281

Sprendimo projektas

Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 m. įgyvendinimo ataskaitai
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-9279

Sprendimo projektas

Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos Biržų rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybės administracija

19-8415

Sprendimo projektas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-7380

Sprendimo projektas

Dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-7378

Sprendimo projektas

Dėl finansinių normatyvų 2019 m. Biržų rajono Legailių globos namuose patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-7334

Sprendimo projektas

Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių priežiūros bei lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima ir kapavietės (kapo) identifikavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-7274

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-7270

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. t-10 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5947

Sprendimo projektas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5946

Sprendimo projektas

Dėl 2019 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5944

Sprendimo projektas

Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5943

Sprendimo projektas

Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5941

Sprendimo projektas

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5940

Sprendimo projektas

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5858

Sprendimo projektas

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5857

Sprendimo projektas

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-5779

Sprendimo projektas

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-3742

Sprendimo projektas

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-3741

Sprendimo projektas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-3553

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-3285

Sprendimo projektas

Dėl Biržų krašto muziejaus „Sėla“ teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-3249

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-3207

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1349

Sprendimo projektas

Dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1254

Sprendimo projektas

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1253

Sprendimo projektas

Dėl darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1249

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1222

Sprendimo projektas

Dėl mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1188

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-1152

Sprendimo projektas

Dėl atleidimo nuo mokesčio mokėjimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-660

Sprendimo projektas

Dėl Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
Parengė Biržų rajono savivaldybė

19-659

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-13 13:54:08