Bendrieji planai


2020-08-06. Informuojame, kad PARENGTI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO sprendiniai:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Kraštovaizdžio apsaugos ir vystymo brėžinys

Gamtinio karkaso sistemos vystymo brėžinys

Nekilnojamojo kultūros paveldo, rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinys

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Informacinis pranešimas apie viešinimo procedūras


2020-05-05. Informacija apie pritarimą Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai

VABALNINKO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-57 ,,Dėl Vabalninko miesto teritorijos bnedrojo plano patvirtinimo" patvirtintas Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos ir želdynų sistemos brėžinys

Kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo brėžinys

Susisiekimo sistemos brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Architektūrinės erdvinės struktūros schema

 

2020-01-31. Pradedamas rengti gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrasis planas. Informacinis pranešimas.

 

2019-12-13. Parengtos Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita:

Informacinis pranešimas dėl viešinimo procedūrų

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Koncepcijos alternatyvų aiškinamasis raštas

Koncepcija, I var.

Koncepcija, II var.

 

2019-10-08. Parengti Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai (patikslinta informacija dėl viešinimo procedūrų):

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys (1 dalis)

Pagrindinis brėžinys (2 dalis)

Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos ir želdynų sistemos brėžinys

Kultūros vertybių naudojimo ir apsaugos brėžinys

Susisiekimo sistemos brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Architektūrinės erdvinės struktūros schema

Informacija apie viešinimo procedūras

 

2019-09-12. Parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrojo plano rengimo" projektas

 

2019-03-21. Pritarta Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano vystymo koncepcijai bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai. Vertinimo subjektų išvados ir vertinimo pažyma.

 

2019-02-20. Pradedamas rengti Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

 

2019-01-28. Informacija apie viešą susipažinimą su Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Parengti dokumentai: Koncepcija; SPAV apimties nustatymo dokumentas; SPAV dokumentas; Grafinė dalis: I variantas; II variantas.

 

2018-04-13. 2018 m. balandžio 13 d. parengtas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" projektas.


PATVIRTINTA 2016-2017 METŲ BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A-296

2016-2017 metų Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

2016-2017 metų Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-487 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A-296 ,,Dėl 2016-2017 metų Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo" pakeitimo"


PATVIRTINTA 2016-2017 METŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-292

2016-2017 metų Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atakaita

2016-2017 metų Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos rodikliai

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-488 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. A-292 ,,Dėl 2016-2017 metų Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo" pakeitimo"


BIRŽŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS

BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIAI

(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-127) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Aplinkkelis:

 BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO KONCEPCIJA,
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTAI
(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-313)

1. Koncepcija

2. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

3. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

4. Koncepcija. Funkciniai prioritetai. Antras variantas

5. Koncepcija. Erdvinė struktūra. Antras variantas

 

 

Įsakymas „Dėl Biržų miesto bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJA IR FUNKCINIAI PRIORITETAI
(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-277)


1. Teritorijos vystymo koncepcija

2. Teritorijos vystymo funkciniai prioritetai

2.1. Esamos padėties koncepcija

2.2. Funkciniai prioritetai

2.3. Tolygios plėtros koncepcija


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIAI
(patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-156)

 


1.

Urbanistinės sistemos vystymas

2. Kraštovaizdžio apsauga

3. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

4. Rekreacinių teritorijų vystymas

5. Žemės ūkio ir miškų teritorijos

6. Techninės infrastruktūros teritorijos:

6.1.
Susisiekimo sistema

6.2. Inžinerinės infrastruktūros vystymas

7. Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas

8. Žemės naudojimo paskirtis ir tvarkymo reglamentai

9. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams

10. Siūloma Likėnų kurortinės teritorijos riba

11. Biržų priemiesčio zonos didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schema

12. Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų brėžinys (115 MB)

13. Gyvenamųjų vietovių ir socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas (brėžinys - 110 MB)

14. Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga (brėžinys - 112 MB)

15. Gamtos ir kultūros paveldo teritorijų bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas (brėžinys - 71 MB)

16. Žemės ūkio teritorijų vystymas (brėžinys - 102 MB)

17. Miškų ūkio teritorijų vystymas (brėžinys - 117 MB)

18. Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas (brėžinys - 89 MB)Brėžinius sudaro didelės bylos, todėl, norint juos peržiūrėti, reikia atsisiųsti ir išsaugoti kompiuteryje. Ant atitinkamos nuorodos spausti dešinį pelės klavišą ir pasirinkti „Save Target As...“ arba „Įrašyti kaip...“ (lietuviškoje OS versijoje) ir nurodyti, kurioje vietoje kompiuteryje išsaugoti bylą.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-11 16:28:48