SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 M. IŠVADOS

 

BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA

AUDITO IŠVADA DĖL SĮ BIRŽŲ AGROLABORATORIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA

BIRŽŲ RAJONO KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA 

BIRŽŲ RAJONO GERMANIŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO FINANSINIO (TEISĖTUMO AUDITO IŠVADA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR TURTO NAUDOJIMO AUDITO IŠVADA

IŠVADA DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-31 11:42:07