Einamųjų metų užduotys

 

Nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS
1. Organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, peržiūrą ir atitinkamų pakeitimų parengimą ir patvirtinimą.
2. Užtikrinti Kontrolės ir audito veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą.
3. Atlikti 4 auditus, numatytus 2019 m. Kontrolės  ir  audito  tarnybos  veiklos plane.
4. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. organizuoti parengti  Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo audito strategiją.

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS
1. Pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų kovo 1 dienos Suformuoti ir sutvarkyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentacijos plane numatytas bylas, likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos parengti derinti 2020 m. dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
2. Pagal gautus Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, atlikti  keturis auditus numatytus 2019 m. veiklos plane.
3. Vykdant 2018 m. pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kontroliuoti audituotų subjektų poauditinę veiklą, siekiant kad atliktų auditų rekomendacijos būtų įgyvendintos ne mažiau kaip 80 proc.
4. Parengti iki 2019 m. gruodžio 28 d. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto vykdymo ir turto naudojimo 2019 m. audito programas pagal atrinktas sritis.

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-28 11:41:09