Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone
2018-06-14

  


       

           Šių metų liepos-rugpjūčio mėnesiais Biržų rajono savivaldybėje startuoja projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“ (toliau – Projektas), kuris bus finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0005 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo Projektu siekiama sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus.

Projekto tikslinė grupė – šeima (tėvai, vaikai, globėjai ir kt.). Projekte dalyvaus 300 asmenų.

Projekto uždavinys – užtikrinti Bendruomeninių šeimos namų funkcijas (organizuoti ir koordinuoti kompleksines paslaugas Biržų rajono savivaldybės šeimoms) ir suteikti kompleksines paslaugas Biržų rajono savivaldybės šeimoms. Uždaviniui įgyvendinti planuojama veikla – kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas, koordinavimas ir teikimas:

„Psichosocialinė pagalba“ (200 asm.): individualios bei grupinės psichologo konsultacijos;

„Šeimos mediacijos paslaugos"* (150 asm.);

„Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos“ (300 asm.): individualios bei grupinės soc. darbuotojų konsultacijos, šeimos įgūdžių ugdymo mokymai, šeimų stovyklos, šeimos finansų planavimo mokymai;

„Vaikų priežiūra" (150 asm.);

„Pozityvios tėvystės mokymai" (300 asm.);

„Pavežėjimo paslauga" (100 asm.), kuri bus teikiama iš netiesioginių lėšų.

 

            Projekto trukmė – 2 metai. Projekto partneriai: Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, VšĮ „Pagalbos centras“, Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras.

                     

* Šeimos mediacijos paslaugos – taikus šeimos ginčų sprendimo būdas.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti