2016 m. Savivaldybės tarybos norminių teisės aktų projektai

 

TSP-10 SPRENDIMAS DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ

 

TSP-12 SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

TSP-34 DĖL 2017 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ

TSP-51   DĖL 2016 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO 

TSP-79 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

TSP-81 DĖL  2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ (atsiimtas)

TSP-88 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE RIBOJIMO (atmestas)

TSP-93 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 2015-2018 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO               TSP-93 Aiškinamasis raštas

TSP-97 DĖL INFRASTRUKTŪROS (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ) REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO               TSP-97 Aiškinamasis raštas

TSP-98 DĖL SENIŪNAIČIO IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU JO VEIKLA APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (atmestas)  TSP-98 Antikorupcinio vertinimo pažyma 

TSP-118 DĖL 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ           TSP-118 Aiškinamasis raštas

TSP-121 DĖL ALKOHOLIO RIBOJIMO (atsiimtas)

TSP-163 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS BIRŽŲ RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO    TSP-163 Aiškinamasis raštas

TSP-192 DĖL BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO     TSP-192 Aiškinamsis raštas

TSP-203 DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO       TSP-203 Tvarkos aprašas      TSP-203 Aiškinamasis raštas

TSP-204 DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO      TSP-204 Aiškinamasis raštas

TSP-207 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO IR JŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO            TSP-207 Tvarkos aprašas           TSP-207 Aiškinamasis raštas

TSP-208 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO       TSP-208 Aiškinamasis raštas

TSP-209 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ        TSP-209 Aiškinamasis raštas         TSP-209 Aptarnavimo teritorijos

TSP-215 DĖL VIENO KILOMETRO ĮKAINIO NUSTATYMO MOKINIŲ KELIONĖS IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI         TSP-215 Aiškinamasis raštas

TSP-219 DĖL PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO      TSP-219 Tvarkos aprašas     TSP-219 Aiškinamasis raštas

TSP-235 DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ    TSP-235 Aiškinamasis raštas

TSP-241 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2017 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI    TSP-241 Aiškinamasis raštas

TSP-252 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO         TSP-252 Aiškinamasis raštas    TSP-252 Tvarkos aprašas

TSP-272 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO     TSP-272 Aiškinamasis raštas     Pažyma   Priedas

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-19 15:02:09