Strateginio planavimo dokumentai

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginis planas
Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginio plano rengimas
Atnaujintas Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas
Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginio plano atnaujinimas
Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas


SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginis veiklos planas

Biržų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginis veiklos planas

Biržų rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginis veiklos planas

Biržų rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2011-2013 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2011-2013 m. strateginio veiklos plano rengimas


SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIAI VEIKLOS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės administracijos 2018 metų metinis veiklos planas   ĮsakymasKITI STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI

Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa

Siūlomas programos pakeitimas:

Vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad inicijuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtintos Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos, kurios projektui pritarė Biržų rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ (toliau – Programa), pakeitimą.

 

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtu  Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo projektu (žr. Programos pakeitimo lyginamąjį variantą). Pakeitimai atlikti pagal Panevėžio regiono savivaldybių (iš jų ir Biržų rajono) pasiūlymus.

 

Jei turėsite pastabų ir pasiūlymų dėl Programos projekto, juos prašytume pateikti iki 2018 m. rugsėjo 27 d. 10 val. el. paštu zita.marcinkeviciute@birzai.lt arba atvykus į Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrių (320 kab., Vytauto g. 38, tel. (8 450) 43 122, mob. tel. 8 698 75 411).

 

                                                                                  
Biržų miesto kompleksinės plėtros 2014-2020 m. galimybių studija

Biržų miesto plėtros strategija 2016–2020 m.STRATEGINIO PLANAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-180 

SAVIVALDYBĖS SEKTORINĖS STUDIJOS

Likėnų kurortinės teritorijos statuso suteikimo Biržų rajono Pabiržės miesteliui su aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis studija

Atsinaujinančių energijos šaltinių (išteklių) naudojimo plėtros veiksmų studija

Atliekų prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studija

Biržų rajono savivaldybės turizmo plėtros studija

Biržų aerodromo pritaikymo turizmui ir verslui galimybių studija

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-20 11:00:40