Įstatyminiai aktai

 ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Įstatymas "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo"

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas


Vyriausybės nutarimai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Institucijos susijusios su paveldosauga 

LR kultūros ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo centras 

Istorinių vietovardžių duomenų bazė

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė

Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė

Lietuvos dvarų duomenų bazė

Lietuvos vėjo malūnai

Lietuvos piliakalniai


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-16 11:26:42