Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KATEGORIJOS IR VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIAI EGZAMINAI

 Lietuvos Respublikoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Ji turi būti vartojama visose oficialiose valstybės srityse. Valstybinę kalbą turi mokėti visi valstybės tarnautojai, paslaugų sektoriaus darbuotojai.

Asmenys, baigę mokyklas nelietuvių kalba ir norintys įsidarbinti, turi išmokti lietuvių kalbą pagal nustatytus valstybinės kalbos mokėjimo lygius ir išlaikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą. Valstybinės kalbos mokėjimo lygiai, kategorijos ir jų taikymas nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688.

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – tai valstybinės kalbos mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo  6 straipsnyje nurodytų asmenų valstybinės kalbos mokėjimą einant tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą.

Valstybinės kalbos mokėjimo lygiai

Pusiaukelės lygis – trumpų, aiškios sandaros sakytinių ir rašytinių tekstų įprastomis kasdienio gyvenimo temomis supratimas; gebėjimas kalbėti apie konkrečius žinomus dalykus; gebėjimas pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius).

Slenksčio lygis – sakytinių ir rašytinių tekstų žinomomis temomis supratimas; gebėjimas kalbėti įvairiomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis; gebėjimas pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus kasdienio gyvenimo ir darbo temomis.

Aukštumos lygis – ilgų sudėtingų sakytinių ir rašytinių tekstų konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis supratimas; gebėjimas laisvai kalbėti įvairiomis temomis, paaiškinti požiūrius ir nuomones; gebėjimas rengti oficialius dokumentus ir juos tvarkyti, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu.

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos

Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija– supranta trumpus, aiškios sandaros sakytinius ir rašytinius tekstus įprastomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, geba kalbėti apie konkrečiai žinomus dalykus, pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus. Taip pat turi suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą maždaug iš 900–1000 žodžių susidedančio bazinio žodyno, gebėti naudotis pareigų terminijos minimumu.

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija– supranta sakytinius ir rašytinius tekstus žinomomis temomis, geba kalbėti įvairiomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis, geba pildyti tipinių dokumentų formas ir juos rengti, rašyti trumpus tekstus kasdienio gyvenimo ir darbo temomis. Taip pat geba suprasti sakytinę kalbą, rašytinį tekstą ir bendrauti valstybine kalba maždaug iš 1800–2000 žodžių susidedančio bazinio žodyno ir pareigų terminijos.

Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – supranta ilgus sudėtingus sakytinius ir rašytinius tekstus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis, laisvai kalba įvairiomis temomis, aiškina požiūrius ir nuomones, aiškiai ir taisyklingai dėsto mintis raštu ir žodžiu. 

Valstybinėskalbos mokėjimo kategorijų taikymas

 Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ir/ar pildyti paprasčiausių dokumentų formas (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai ir panašiai).

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos B ir C lygiams, jeigu jie darbo reikalais turi nuolat bendrauti su asmenimis ir/ar pildyti dokumentų formas (švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojai, mokytojai, išskyrus pedagogus, dėstančius valstybine kalba, ir panašiai).

Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba dėstantiems pedagogams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms), jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų kapitonams, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių egzaminų organizavimas

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus kitakalbiams savivaldybės gyventojams organizuoja Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija, sudaryta Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šios komisijos pirmininkė – Rita Vingilytė,Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai vyksta Biržų „Saulės“ gimnazijoje. Jo forma – testas. Egzaminą išlaikiusiems asmenims įteikiami griežtos atskaitomybės dokumentai – valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimai. Ta pati komisija organizuoja egzaminus pagal Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo reikalavimus.

Daugiau informacijos apie valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus, pasirengimą jiems, mokomuosius valstybinės kalbos testus galite rasti čia: http://www.upc.smm.lt/svietimas/vkm/testai/?id=4http://www.upc.smm.lt/svietimas/vkm/literatura.php