Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Atvejo vadyba

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą ar vaiko besilaukiančiai moteriai organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

  1. šeimos poreikių pagalbai vertinimas;
  2. pagalbos organizavimas;
  3. pagalbos plano sudarymas;
  4. pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  5. šeimos stebėsena.

Taikant atvejo vadyba teikiamos socialinės priežiūros šeimoms paslaugos. Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančioms šeimoms, turinčioms vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant jas įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Pagal poreikį gali būti teikiama individualios priežiūros paslauga.

Individualios priežiūros darbuotojas teikia socialinės priežiūros paslaugas, ugdo šeimų gebėjimus rūpintis mažamečiais vaikais ir užtikrinti tinkamą jų priežiūrą. Paslauga teikiama šeimoms, kuriose auga vaikai iki 24 mėnesių arba vaikai su negalia iki 36 mėnesių.

Atvejo vadybą Biržų rajono savivaldybėje vykdo VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras   Atvejo vadyba - Birzu spc