Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Specialiojo transporto paslauga

Biržų rajono savivaldybėje teikiama transporto organizavimo paslauga, kurią teikią VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras (tvarkos aprašas - https://teisineinformacija.lt/birzai/document/29127 )

Specialusis transportas naudojamas šiais atvejais:

Gydymo ir reabilitacijos tikslais nuvykti (ir sugrįžti atgal) į Savivaldybės ar kitų savivaldybių:

gydymo ir reabilitacijos įstaigas;

ortopedijos įmones;

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių pirminiam ar pakartotiniam nedarbingumo (neįgalumo) lygiui nustatyti, specialiesiems poreikiams ar specialiųjų poreikių lygiui nustatyti;

asmenims su negalia vykti į socialinių paslaugų įstaigas;

neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų asmenų su negalia kultūrinėms reikmėms tenkinti – vykti į šalies ir regioninius seminarus,  kultūrinius ir sportinius renginius, religines šventes.

parvežant asmenį bei vieną lydintį asmenį, kurie į kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigas buvo nuvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko patys, tačiau nebeturi galimybių sugrįžti (darbo dienomis, darbo valandomis);

pristatant arba grąžinant techninės pagalbos priemones asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis:

asmenys su negalia, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 proc.) arba kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir vienas lydintis asmuo; 

asmenys su negalia, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-40 proc.) arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir vienas lydintis asmuo;

pensinio amžiaus asmenys, turintys judėjimo funkcijų sutrikimų, ir vienas lydintis asmuo;

asmenys, turintys psichikos sutrikimų, negalintys pasinaudoti viešuoju transportu, ir kuriems reikalinga kito lydinčio asmens pagalba;

vaikai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir vienas lydintis asmuo;

asmenys po sunkios traumos (išskyrus transportuojamus gulimoje padėtyje) ir vienas lydintis asmuo;

neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų nariai;

Centro darbuotojai bei Savivaldybės administracijos socialinio darbo organizatoriai, kai vykdomos tarnybinės funkcijos.

šeimos, patiriančios socialinę riziką ir vienas lydintis asmuo;

asmenys, vykstantys Aprašo 4.1 papunktyje išvardintais atvejais, ir vienas lydintis asmuo.

Kreipimasis:

Asmuo, asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys dėl specialiojo transporto paslaugos, suteikiamos Savivaldybės teritorijoje, kreipiasi žodžiu (tel. 8 615 11 085) į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip 1 dieną prieš vykimą, informuoja apie Paslaugos poreikį ir pateikia reikalingą informaciją.

Asmuo, asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys dėl specialiojo transporto paslaugos, suteikiamos už Savivaldybės teritorijos ribų, kreipiasi į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 4 dienas prieš vykimą ir pateikia šiuos dokumentus:

prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį bei sutikimą, kad bus vertinamos asmens (šeimos) pajamos;

asmens dokumentą;

neįgaliojo (pensijos gavėjo) pažymėjimą.

Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą numatytai datai (šventė, renginys  ir kt.), VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

Savivaldybės teritorijoje specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai šioms gavėjų grupėms / šiais atvejais:

vaikams, kuriems nustatytas didelis arba vidutinis neįgalumo lygis;

asmenims su negalia, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 proc.) arba kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

asmenims (šeimoms), kurių vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos nariui), yra mažesnės už vyriausybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį paslaugos teikiamos nemokamai tik tuo atveju jeigu paslaugos gavėjas pateikė prašymą prieš 3 darbo dienas;

vienam lydinčiam asmeniui;

parvežant asmenį bei vieną lydintį asmenį, kurie į kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigas buvo nuvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko patys, tačiau nebeturi galimybių sugrįžti (darbo dienomis, darbo valandomis);

Kiti asmenys (nepatenkantys į nemokančiųjų už Paslaugą gavėjų grupę) moka:

Savivaldybės teritorijoje moka 0,52 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą, minimalus mokestis – 3 Eur.

Į kitas savivaldybes vežami asmenys už vieną nuvažiuotą kilometrą, kurio įkainis 0,90 Eur, moka:

5 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius;

10 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius;

15 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius;

20 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 5 VRP dydžius.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už Paslaugą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Pastaba: 2023 m. vyriausybės remiamos pajamos (=VRP) yra 157 Eur.

Esant laisvoms vietoms, Paslauga gali pasinaudoti ir kiti Savivaldybės gyventojai, jei tai neprieštarauja dėl Paslaugos pasikreipusių asmenų poreikiams. Tokiu atveju Savivaldybės gyventojai moka už kelionę 100 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis).

Nuomojant specialųjį transportą neįgaliųjų organizacijoms vykti į renginius, vieno kilometro kaina – 0,52 Eur, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.

Kitais atvejais (kai VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro transporto priemonė nenaudojama įstaigos funkcijoms vykdyti) Savivaldybės gyventojams bei įstaigoms ir organizacijoms nuomos kaina – 1,00 Eur už kilometrą, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.

Techninės pagalbos priemonės Biržų mieste asmeniui pristatomos jo pageidaujamu adresu už 3 Eur mokestį, Biržų rajone ne miesto teritorijoje – 0,52 Eur už kilometrą, minimalus mokestis – 3 Eur.

Visais atvejais vykimo specialiuoju transportu maršrutas (kilometrais) skaičiuojamas nuo išvykimo iš VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro, esančio Rotušės 16 A, Biržuose, iki paskirties taško ir grįžimo atgal į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą.

Pastaboms, pasiūlymams dėl specialiojo transporto paslaugos galite rašyti el. paštu: simona.gudiene@birzai.lt arba skambinti tel. 867655827