Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Melioracijos statinių remontas

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus Biržų rajono savivaldybės administracijos  Žemės ūkio  skyriui dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių drenažo sistemų statinių remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:     

  1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m .kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
  3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“.

Dėl prašymų pateikimo kreiptis į Žemės ūkio skyrių,  Rimantą Šikšnį, 203 kab., tel 8 450 43139, 8 614 27428.

Prašymo forma