Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Žemės ūkio valda

Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro  nuostatais.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2. Nekilnojamojo turto, kuris bus valdos veiklos centras, dokumentai.

3. Kito nekilnojamojo turto, naudojamo žemės ūkio veikloje, dokumentai.

4. Kitų veiklų, kuriomis bus užsiimama valdoje, dokumentai.

5. Juridinio asmens registro pažymėjimas.

6. Įgaliojimas, jeigu valdų registravimui atstovauja ne savininkas.  

Primename, kad žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams, o nuo 2018 metų ir ūkininkams yra numatyta prievolė atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims. Valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus valdos (ūkio) duomenų per registrų nuostatuose nustatytą terminą jie bus išregistruoti.

Valdytojas ar jo įgaliotas asmuo valdos duomenis gali atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į seniūniją arba savivaldybę pagal ūkio adresą. Be to, ūkio ir valdos duomenis valdos valdytojas (o jeigu valdos valdytojas juridinis asmuo, – jo įgaliotas asmuo) arba ūkininkas gali atnaujinti savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/78420/26060?searchId=6575dac1-7116-4b9b-ad91-858643e174ba

Dėl žemės ūkio valdos registravimo/atnaujinimo/išregistravimo kreiptis Žemės ūkio skyriuje į

Sandrą Balčiūnienę, 209 kab. tel 8 450 43158, 8 612 33751

Laimą Vaitkevičienę, 208 kab., tel 8 450 43159, 8 618 02577